Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями:

 

 1. Найменування Замовника: Відділ освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Волицької сільської ради.
 2. Місцезнаходження Замовника: 13424, Житомирська область, Житомирський район, с. Волиця, вул. Житомирська, будинок 105/10.
 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Замовника: 44011446.
 4. Категорія Замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.
 5. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Маківська Оксана Василівна, фахівець з публічних закупівель Відділу освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Волицької сільської ради, Україна, 13424, Житомирська область, Житомирський район, с. Волиця, вул. Житомирська, будинок 105/10, телефон +380967703561, E-mail: Koncevich.oksana@gmail.com
 6. Вид предмета закупівлі: Товар.
 7. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ ДК 021:2015: код 09120000-6 «Газове паливо».
 8. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: 44590м3
 9. Місце поставки товарів, місце виконання робіт чи надання послуг:

-Приміщення Новоівницького ліцею, вул. Лісова,23 с. Новоівницьке , Житомирська область, Житомирський район, 13419.

-Приміщення Новоівницького ДНЗ «Лісова казка», вул. Лісова,14 с. Новоівницьке , Житомирська область, Житомирський район, 13419.

-Приміщення Старокотельнянського ДНЗ «Колосок», вул. Камінна 19, с. Стара Котельня,  Житомирська область, Житомирський район, 13413

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 738137,96 грн (з ПДВ) (Сімсот тридцять вісім тисяч сто тридцять сім  гривень 96 коп.) з ПДВ.

 1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету.
 2. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 01.01.2024 по 15.04.2024р включно
 3. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: по 19.12.2023р.
 4. Умови оплати: Оплата Замовником Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, протягом 10 (десяти) банківських днів.
 5. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою
 1. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):             Не вимагається.
 2. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):                   Не вимагається.
 3. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається.
 4. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.
 5. Дата та час проведення електронного аукціону: Електронний аукціон очікується з _____________
 6. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях  - 0,5 %
 7. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна».  Критерії оцінки тендерних пропозицій:  ціна (питома вага цінового критерію – 100 %).
 8. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні.

 

Уповноважена особа_________________________________ / Маківська О.В./

                                                                                (підпис, М.П.)


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

 

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3).

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість товару

Природний газ

м3

44590

 

Плановий обсяг закупівлі природного газу з розбивкою по місяцях:

Місяць

Обсяг, тис. м3

Січень

13,5

Лютий

13,5

Березень

12

Квітень

5,59

Всього:

44,59

 

Товар запропонований учасником повинен відповідати вимогам Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи, зокрема:

Найменування показника

Норма

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС

32,66 (09,07 кВтгод/м-3) - 34,54 МДж/м-3 (09,59 кВтгод/м-3)

2. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС

36,20 (10,06 кВтгод/м-3) - 38,30 (10,64 кВтгод/м-3)

3. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 25 °C/0 °C

38,85 (10,80 кВтгод/м-3) - 41,10 (11,42 кВтгод/м-3)

4. Вміст метану (C1), мол. %

мінімум 90

5. Вміст етану (C2), мол. %

максимум 7

6. Вміст пропану (C3), мол. %

максимум 3

7. Вміст бутану (C4), мол. %

максимум 2

8. Вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. %

максимум 1

9. Вміст азоту (N2), мол. %

максимум 5

10. Вміст вуглецю (CO2), мол. %

максимум 2

11. Вміст кисню (O2), мол. %

максимум 0,2

12. Вміст механічних домішок

відсутні

13. Вміст сірководню, г/м-3

максимум 0,006

14. Вміст меркаптанової сірки, г/м-3

максимум 0,02

15. Температура точки роси за вологою °С при абсолютному тиску газу 3,92 МПа

не перевищує мінус 8 (-8)

16. Температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0 °С

не перевищує 0°С

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

 • Закону України «Про ринок природного газу»;
 • Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);
 • Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);
 • Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);
 • іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення затверджено у річному плані на 2024рік.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: задля економії бюджетних коштів і враховуючи , що замовник відноситься до споживачів, які зазначені у постанові Кабінету Міністрів України №812 від 22.08.2023 року, який має право на постачання газу за спеціальною ціною ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» визначеною Постановою №812, замовником було прийнято рішення провести закупівлю з урахуванням ціни , визначеної Постановою №812. Також враховуючи, що ціна на даний товар інших постачальників не є стабільною, а ціна згідно Постанови №812  є фіксованою на період опалювального сезону 2023-2024 рр., це стало ще однією передумовою для розрахунку очікуваної  вартості з урахуванням ціни ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”».