ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Волицької сільської ради

 

№ з/п

Код послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

01

Державна реєстрація актів цивільного стану

1

01-01

Державна реєстрація народження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2

01-02

Державна реєстрація смерті

3

01-03

Державна реєстрація шлюбу

02

Реєстрація місця проживання

4

02-01

Реєстрація місця проживання /перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

5

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

6

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

7

02-04

Видача довідки зняття з  місця проживання

8

02-05

Реєстрація місця перебування особи

9

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

03

* Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

10

03-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

11

03-02

Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

12

03-03

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

13

03-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

14

03-05

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

15

03-06

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

16

03-07

Державна реєстрація обтяжень речового права на нерухоме майно

17

03-08

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

18

03-09

Скасування рішення державного реєстратора

04

* Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців

19

04-01

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

20

04-02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб  та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань).

21

04-03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

22

04-04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (крім громадського формування).

23

04-05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

24

04-06

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

25

04-07

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

26

04-08

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування).

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

27

04-09

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

28

04-10

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

29

04-11

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної  особи (крім громадського формування).

30

04-12

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

31

04-13

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

32

04-14

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

33

04-15

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

34

04-16

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35

04-17

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

36

04-18

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

05

Надання відомостей з Державного земельного кадастру

37

05-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

38

05-02

Видача витягу з Державного земельного кадастру

39

05-03

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

40

05-04

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

41

05-05

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

42

05-06

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

43

05-07

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

44

05-08

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

45

05-09

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку з:

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території):

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

46

05-10

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

47

05-11

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

48

05-12

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

06

Послуги соціального характеру

49

06-01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII

Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) (далі – Положення)

50

06-02

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій форміˮ (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’їˮ

51

06-03

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768- ІІІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

 

52

06-04

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

53

06-05

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які незастраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

54

06-06

Призначення державної допомоги при народжені дитини

55

06-07

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

56

06-08

Призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII

57

06-09

Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020  № 1180 „Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”

58

06-10

Призначення державної допомоги при усиновлені дитини

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

59

06-11

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «мати-героїня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”

60

06-12

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ

61

06-13

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII, „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993

№ 3721-ХІІ, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-ХІІ

62

06-14

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI

Постанова Кабінет Міністрів України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”

63

06-15

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

64

06-16

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Закони України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII; „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII; „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 № 2558-ІІІ; „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР

65

06-17

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

 

 

 

 

 

Цивільний кодекс України

Спільний наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про затвердження Правил опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680

 

66

06-18

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

67

06-19

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

68

06-20

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

69

06-21

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

70

06-22

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

71

06-23

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів , які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

72

06-24

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

73

06-25

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закони України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV, ,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-XIV, ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

від 21.03.1991 № 875-XII

74

06-26

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

Цивільний кодекс України

Спільний наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про затвердження Правил опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680

 

75

06-27

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”

76

06-28

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000         № 2109-IІІ

77

06-29

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII

78

06-30

Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства

Закони України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-ІV

79

06-31

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Цивільний кодекс України

Спільний наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про затвердження Правил опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680

 

80

06-32

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  від 28.02.1991 № 796-ХІІ

81

06-33

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно- курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-ХІІ

82

06-34

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Закон України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації”

83

06-35

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

84

06-36

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати  аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце  проживання чи перебування невідоме

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ                

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 189 „Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”

85

06-37

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, втому числі на оплату житло-комунальних послуг

 

86

06-38

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 „Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”

87

06-39

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

 

88

06-40

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно- курортної путівки

Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV

89

06-41

Направлення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю в реабілітаційну установу за місцем проживання та навчальні заклади системи соціального захисту населення

 

90

06-42

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Закони України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV, ,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-XIV, ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII

91

06-43

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-ХІІ

92

06-44

Призначення щорічної допомоги на оздоровлення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

93

06-45

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV

94

06-46

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000

№ 1584-ІІІ

95

06-47

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII

96

06-48

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

97

06-49

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII

98

06-50

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Закон України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

99

06-51

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам

100

06-52

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII

101

06-53

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України „Про психіатричну допомогу”

від 22.02.2000 № 1489- IІІ

07

Видача документів дозвільного характеру

102

07-01

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу»; Постанова КМУ «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»

103

07-02

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

104

07-03

Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами

105

07-04

Анулювання дозволу розміщення зовнішньої реклами за заявою суб’єкта господарювання

 

 

Секретар ради                                                             Ірина СМОЛІНСЬКА

 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців здійснюватиметься після прийняття на роботу державного реєстратора