№ з/п

Вид допомоги

Закони України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ,ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА

  Постанова КМУ від 21.10.1995 р. № 848 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1. заява; 

2.декларація зареєстрованих у житловому приміщенні.

 

2.

РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПІЛЬГИ

Постанова КМУ  № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ", "Про охорону дитинства",  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова КМУ  № 373 від 17.04.2019 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

Заповнена персональна облікова картка по формі 1-пільга, копії паспортів пільговика та дружини (чоловіка), паспортів чи свідоцтва про народження дітей, посвідчення, що дає право на пільги, ідентифікаційні номери, довідка про склад сім'ї, розпорядження (про створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, влаштування дітей під опіку чи піклування), довідка з місця реєстрації чи фактичного місця проживання, згода на обробку персональних даних.

3.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

  Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-Х11 Про державну допомогу сім'ям з дітьми,

Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми.

Постанова КМУ від 22.07.2020 р. № 632

Деякі питання виплати державної соціальної допомоги

1.заява одного з батьків

2.копія свідоцтва про народження дитини;

4.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

  Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-Х11 Про державну допомогу сім'ям з дітьми

 Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми.

Постанова КМУ від 22.07.2020 №632

Деякі питання виплати державної соціальної допомоги

1.заява про призначення допомоги, що складається за формою затвердженою Мінсоцполітики;

 2. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

3. довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України… 

 4.витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян  про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом ДРАЦС, або довідка  про народження видана виконавчим органом сільської, селищної, міської рад із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України…;  5.копія свідоцтва про народження дитини;

 6. усиновлювачі подають копію рішення про усиновлення;

 7. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу.

5.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ Про державну соціальну  допомогу малозабезпеченим сім'ям

Постанова КМУ від 24.02.2003 р. № 250 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (в редакції постанови КМУ від 22.07.2020 р. № 632)

 

1.  заява;

2. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

 3.довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України…  

4. Довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

6.

НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

1.Копія посвідчення;

2 заява;

3.копія паспорта та код

7.

НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ПРИДБАННЯ  ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА , СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

1.Копія посвідчення;

2 заява;

3.довідки про відсутність газового або  електро-опалення в житловому приміщенні та наявність у господарстві пічного опалення та газобалонної установки.

8.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

  Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-Х11 Про державну допомогу сім'ям з дітьми

 

 Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми.

Постанова КМУ від 22.07.2020 р. № 632

Деякі питання виплати державної соціальної допомоги

1.  заява;

 2. копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3. копія свідоцтва про народження дитини;

 4. довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї;

 5. довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник

9.

НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ  МАТЕРІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ

Постанова КМУ від  12.04.2017 р.  №256 "Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення"

1 .Заява

2. Паспорт

3.ідентифікаційний код

4.довідка МСЕК

5. акт обстеження матеріально-побутових умов проживання

6.пенсійне посвідчення

10.

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Постанова Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2019 р. № 250 про затвердження Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

1.заява одного з батьків;

2.посвідчення батьків багатодітної сім’ї;3.посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

4.свідоцтва про народження всіх дітей

11.

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Постанова КМУ від 26.06.2019 р. № 552  «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1.Рішення районної держадміністрації  про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

2.Документ, що підтверджує статус дитини; 3. Довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів; 4.Довідка з місця навчання про розмір стипендії

12.

Призначення  допомоги при усиновленні дитини

Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-Х11 Про державну допомогу сім'ям з дітьми, Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми.

1.  заява; 2.  копія свідоцтва про народження дитини виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини; 3. копія рішення суду про усиновлення дитини;

13.

ОБЛІК ГРОМАДЯН ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЇ 1, ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРНТИМИ ПУТІВКАМИ АБО ПУТІВКАМИ НА ВІДПОЧИНОК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  ЗАМІСТЬ  ПУТІВКИ.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення.                                                      4.Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о                                                        5.Копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини.                                                                           6. Довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні.                                                                          7. Довідка  органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.                                                                  8. Заява.

14.

ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІ ЗА САМОСТІЙНЕ  САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 7 лютого 2007 р. №150 Постанова КМУ від 17.06.2004 № 785 Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян

1) заява довільної форми;

2) документ, що підтверджує особу;

3) документи, які підтверджують відношення одержувача до пільгової категорії

4) довідка лікувальної установи ф.070/о

5) номер особового рахунку банківської установи для перерахування компенсації або номер пенсійного рахунку

6) для працюючих інвалідів- довідка з місця роботи про незабезпечення пільговою путівкою

7)зворотний талон санаторно-курортного заклад не менш як на 18 днів

8) квитанція про оплату вартості путівки

15.

ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ПУТІВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮМ ТА ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 7 лютого 2007 р. №150 Постанова КМУ від 17.06.2004 № 785 Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян

1) заява довільної форми;

2) документ, що підтверджує особу;

3) документи, які підтверджують відношення одержувача до пільгової категорії

4) довідка лікувальної установи ф.070/о

5) номер особового рахунку банківської установи для перерахування компенсації або номер пенсійного рахунку

6) для працюючих інвалідів- довідка з місця роботи про незабезпечення пільговою путівкою

16.

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»»

1. Заява отримувача, подана у паперовій або електронній формі,.

2. довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано;

3 копія свідоцтва про народження дитини;

17.

Направлення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю в реабілітаційну установу за місцем проживання та навчальні заклади системи соціального захисту населення

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.10.2006 року № 372 “Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 «Про порядок надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (реабілітації)»

 

Довідка ЛКК про можливість навчання певній професії або індивідуальна програма реабілітації інваліда

1. Заява.

 2. Медична карта.

 3. Паспорт.

4. Довідка про склад сім’ї.

 5. Довідка про розмір пенсії.

6. Довідка про групу інвалідності.

7. Копія пенсійного посвідчення.

8. Картка індивідуальної проф. консультації клієнта з рекомендаціями центру зайнятості.

 9. Ідентифікаційний код.

10. Документ про освіту.

11. Виписка з медичної карти амбулаторно хворого.

 12. Виписка з ф 63/0 про профілактичні щеплення.

 13. Медична довідка ф. 086-О з відмітками огляду наркологом, психологом, онкологом.

18.

Направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК для обстеження стану здоров’я осіб з інвалідністю в на придбання пільгового автомобіля ня

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

Постанова КМУ  від 19 липня 2006 р. N 999 «Про затвердження Порядку забезпечення  інвалідів автомобілями»

 

Довідка МСЕК або ЛКК для дитини-інваліда

Довідка МРЕВ ДАІ про наявність автотранспорту

19.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

Постанова КМУ від 11.02.2006 р. № 189 Про Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги  дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості  утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

1. заява;

 2. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи членів сім’ї за шість місяців перед місяцем звернення);  3.копія свідоцтва про народження дитини;

 4. довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; 5.довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстави додатково подаються документи: а)рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

 б) довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; в) повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

20.

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505 Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

5. Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім'ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім'ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім'ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.

До заяви додаються копія довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції (для військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції), копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтво про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім'ї, письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім'ї в установі уповноваженого банку. У разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком.

21.

ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ВОЛОНТЕРАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ АБО ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ.

Закон України "Про волонтерську діяльність", постанова КМУ від 19.08.2015р.№604 " Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції

1.Копія паспорта;

2 заява;

3.рахунок в установ і банку

22.

ОБЛІК ГРОМАДЯН ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЇ 1, ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРНТИМИ ПУТІВКАМИ АБО ПУТІВКАМИ НА ВІДПОЧИНОК, ШЛЯХОМ НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ПУТІВОК ЧЕР                                                                                                                                                                                                               ЕЗ БЕЗГОТІВКОВЕ ПЕРЕРАХУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЗАКЛАДАМ

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення.                                                      4.Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о                                                        5.Копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини.                                                                           6. Довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні.                                                                          7. Довідка  органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.                                                                  8. Заява.

23.

Виплата грошової компенсації санаторно-курортним закладам за громадян віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які мають право забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.5.2017 року № 868 "Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про встановлення розмірів грошової компенсації на відповідний рік” .

1. Тристоронній договір.                              2.Зворотній талон путівки або довідка про проходження лікування в закладі.                                3. Акт прийому-передачі послуг.                                 4. Перелік послуг, які будуть надаватись, умов проживання, харчування.                                

5. Копія ліцензії на медичну практику санаторно-курортного закладу.                                                        6.Вартість путівки.                                                                           7.Гарантійний лис про згоду на оздоровлення громадянина.

24.

Призначення щорічної допомоги на оздоровлення особам, які постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 року № 562 "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення.                                                                                     4. Копія експертного висновку міжвідомчої

   експертної комісії про встановлення причинного

   зв’язку інвалідності з наслідками по ліквідації

   аварії на ЧАЕС.  

5. Копія довідки МСЕК.                                                                                                         6. Заява.

 

25.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Закон України від 18.05.2004 р. № 1727-ІV Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

Постанова КМУ від 02.04.2005 р. № 261 Про Порядок призначення та виплати  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

 

Для призначення соціальної допомоги подаються :

1. заява ;

2.декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість місяці , що передують місяцю звернення;

 3. копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

 4. довідка про склад сім'ї;

 5. витяг з акт огляду МСЕК (для інвалідів)

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника подаються:

1.копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога,;

2.копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;

3.копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

4.копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

5.довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

 

26.

Виплата грошової компенсації замість путівки громадянам віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які мають право забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про встановлення розмірів грошової компенсації на відповідний рік” .

. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення.                       4. Копія вкладки до посвідчення.                                   5.Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о                                                        6.Копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини.                                                                                                            8. Довідка  органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання про те, що вона не перебуває на обліку для грошової компенсації.                                                                  9. Заява.

27.

Призначення грошової компенсації вартості продуктів харчування особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Наказ Міністерсва соціальної політики України "Про встановлення розмірів грошової компенсаії вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на відповідний рік . Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення.                                                                                     4. Копія експертного висновку міжвідомчої

   експертної комісії про встановлення причинного

   зв’язку інвалідності з наслідками по ліквідації

   аварії на ЧАЕС.  

5. Копія довідки МСЕК.                                                                                                         6. Заява.

28.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ

Постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 268 Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

1. заява ;

 2.копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації. Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

29.

Призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення категорії 1.                                                                                     4. Копія експертного висновку міжвідомчої

   експертної комісії про встановлення причинного

   зв’язку інвалідності з наслідками по ліквідації

   аварії на ЧАЕС.  

5. Копія довідки МСЕК.                                                                                                         6. Заява.

 

30.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ БАТЬКАМ ПОМЕРЛОГО ІЗ ЧИСЛА ОСІБ, ВІДНЕСЕНИХ ДО УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЧАЕС І СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення померлого.                                                            4. Довідка про непрацездатних  членів сім'ї, які були

    на утриманні померлого.                            

5. Копія свідоцтва про смерть.                                               6. Копія експертного висновку міжвідомчої   

    експертної комісії про встановлення причинного

    зв'язку смерті з роботами по ліквідації аварії на

    ЧАЕС.                                                           

 7. Заява.

31.

Призначення одноразової компенсації дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки) одного з батьків.

2. Копія ідентифікаційного коду одного з батьків.                              

 3. Копія чорнобильського посвідчення.                                                                                                          4. Копія свідоцтва про народження дитини.                               

 5. Копія медичного висновку про дитину-інваліда   віком до 18 років.

 6.Копія експертного висновку міжвідомчої  експертної комісії про встановлення причинного  зв’язку інвалідності з наслідками аварії на ЧАЕС.  

  7. Заява.

 

32.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ДРУЖИНАМ (ЧОЛОВІКАМ), ЯКЩО ТА (ТОЙ) НЕ ОДРУЖИЛИСЯ ВДРУГЕ, ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН, СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, УЧАСТЮ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЇ, СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ І ВИКОНАННІ НА НИХ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення померлого.                    

  4. Довідка про непрацездатних членів сім'ї, які були на утриманні померлого.                                              5. Копія свідоцтва про смерть.                                              6. Копія про одруження (для дружин, чоловіків).                        

 7. Копія експертного висновку міжвідомчої      експертної комісії про встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації аварії на ЧАЕС

8. Заява.

33.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ СІМ’ЯМ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ГОДУВАЛЬНИКА, ІЗ ЧИСЛА ОСІБ, ВІДНЕСЕНИХ ДО УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення померлого.                   

   4. Довідка про непрацездатних членів сім'ї, які були на утриманні померлого.                                               5. Копія свідоцтва про смерть.                                               6. Копія експертного висновку міжвідомчої      експертної комісії про встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації аварії на ЧАЕС.                                                                             7. Заява.

34.

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

  Закон України Про соціальні послуги

 Постанова КМУ від23.09.2020. № 859 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

 

 

1.заява про надання компенсації (заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

 2. заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку; 3. копія паспорта громадянина України або іншого документа;

4. копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків

 5.копія свідоцтва про народження дитини; (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

6. декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

7. копія акт огляду медико-соціальною експертною комісією;

8. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

 9. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

10. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

 11. довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження;

12. копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

 12. копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

 13. Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

 

 

35.

Видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Постанова КМУ від 02.03.2010 №209  «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї» зі змінами Постанова КМУ від 28 жовтня 2020р. №1003.

1. Заява;

 2. копії паспортів, ідентифікаційних кодів;

 3.копії свідоцтв про народження дітей; 4. Довідка про склад сім’ї, фото 3х4.

 

36.

Надання компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

 

 б1. заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

2 заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;.;

3 копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею; 3.документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка);

4. свідоцтва про народження дитини;

5. паспорти отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”та муніципальної няні з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації  ;

6. документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

 7. документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня ”та муніципальної няні;

 8. рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)

37.

Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу , який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду , на догляд за ним.

  Постанова КМУ від 02.08.2000 р. № 1192 Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу , який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду , на догляд за ним.

Постанова КМУ від 22.07.2020 р. №632

Деякі питання виплати державної соціальної допомоги

1.  заява;

 2. документ, що  посвідчує особу ; 3.декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики 4. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього                  догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; 5. довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства , городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.

38.

Призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 285 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року № 936  "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Копія паспорта (1,2,11 сторінки).                              2. Копія ідентифікаційного коду.                                3. Копія чорнобильського посвідчення категорії 1.                                                                                     4. Копія експертного висновку міжвідомчої

   експертної комісії про встановлення причинного

   зв’язку інвалідності з наслідками по ліквідації

   аварії на ЧАЕС.  

5. Копія довідки МСЕК.                                                                                                         6. Заява.