Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями:

 

 1. Найменування Замовника: Відділ освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Волицької сільської ради.
 2. Місцезнаходження Замовника: 13424, Житомирська область, Житомирський район, с. Волиця, вул. Житомирська, будинок 105/10.
 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Замовника: 44011446.
 4. Категорія Замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.
 5. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Маківська Оксана Василівна, уповноважена особа, Відділу освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Волицької сільської ради, Україна, 13424, Житомирська область, Житомирський район, с. Волиця, вул. Житомирська, будинок 105/10, телефон +380967703561, E-mail: osvitavolutsya@ukr.net.
 6. Вид предмета закупівлі: Роботи.
 7. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реконструкція м’якої покрівлі Старокотельнянського ліцею Волицької сільської ради, код за ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція
 8. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 комплекс робіт.
 9. Місце поставки товарів, місце виконання робіт чи надання послуг:

-с. Стара Котельня вул. Зозулінського, 5, Житомирського району, Житомирської області

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1712750 грн. (Один мільйон сімсот дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.

 1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету.
 2. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31.10.2023 р.
 3. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:       17.08.2023р.
 4. Умови оплати: Оплата Замовником Підряднику вартості робіт проводиться за фактично виконаний комплекс робіт, відповідно до рахунків та актів виконаних робіт  Підрядника, протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних актів виконаних робіт.
 5. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - українська мова. Допускається подання документів у складі тендерної пропозиції іншою ніж українська мова з обов’язковим наданням перекладу таких документів на українську мову. Переклад документів повинен бути завірений, організацією, яка здійснювала переклад. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Відповідальність за достовірність перекладу несе учасник. Дана вимога не відноситься до власних назв та/або загальноприйнятих визначень, термінів, малюнків, креслень тощо.
 6. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):             Не вимагається.
 7. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):                   Не вимагається.
 8. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається.
 9. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.
 10. Дата та час проведення електронного аукціону: Аукціон проводиться з 17.08.2023року
 11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях  - 0,5 %
 12. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна».  Критерії оцінки тендерних пропозицій:  ціна (питома вага цінового критерію – 100 %).
 13. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні.
 14. Примітки: Згідно умов цієї процедури закупівлі тендерною документацією вважається сукупність інформації у вигляді заповнених електронних полів в розділі "Тендерна документація покрівля" та прикріпленого  документу "Робочий проект покрівля", що містить всю іншу інформацію, передбачену згідно ст. 22 Закону. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому пункту 44 Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022р., шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції; застосовані критерії оцінки - ціна (питома вага критерію - 100%).

Оголошення про проведення відкритих торгів сформовано у відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (зі змінами та доповненнями).

 

 

Уповноважена особа_________________________________ / Маківська О.В./

                                                                                (підпис, М.П.)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі – Реконструкції м’якої покрівлі Старокотельнянського ліцею Волицької сільської ради за адресою: с. Стара Котельня ,вул. Зозулінського 5, Житомирського району Житомирської області