ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ВОЛИЦЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Волиця

 

2021 рік

 

 

 

Зміст

 

 

Розділ 1.  Загальні положення.

 

 

Розділ 2.  Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.

 

 

Розділ 3.  Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ.

 

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ

 

Розділ 5.  Порядок здійснення благоустрою та утримання території Волицької ОТГ.

 

 

Розділ 6.  Вимоги до утримання елементів благоустрою в населених пунктах Волицької ОТГ.

 

Розділ 7.  Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних і ремонтних робіт на території Волицької ОТГ.

 

Розділ 8.  Дотримання тиші в громадських місцях.

 

 

Розділ 9.  Контроль у сфері благоустрою території Волицької ОТГ.

 

 

Розділ 10. Відповідальність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, громадян за порушення Правил благоустрою території Волицької ОТГ.

 

 

Додаток  Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд  в утриманні об'єктів благоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1.Сфера дії Правил благоустрою

1.1.1. Правила благоустрою Волицької ОТГ (далі - Правила) - є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою, визначаються правові, економічні засади благоустрою, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території Волицької ОТГ.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території громади (та на землях запасу за межами населених пунктів) виконавчим органом сільської ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.1.2. Правила розробленні відповідно до Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", наказу  Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України  № 244 від 21.10.2011р «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», та інших Законів, Кодексів України, нормативно-правових актів та нормативних документів.

1.1.3. Волицька сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил.

1.1.4. Благоустрій населених пунктів  Волицької ОТГ передбачає:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою громади.

1.1.5. Система благоустрою громади включає:

      -  управління у сфері благоустрою;

      -  визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою;

      -  організацію благоустрою;

      -  стандартизацію і нормування у сфері благоустрою;

      -  фінансове забезпечення заходів з благоустрою;

      -  встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою.

1.1.6.  Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста.

1.1.7. Загальний санітарний день прибирання - четвер.

1.1.8. Графічна частина Правил розробляється та приймається окремо.

1.1.9. Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання та з урахуванням вимог правил благоустрою ,  інших вимог, передбачених законодавством.

1.1.10. До об'єктів благоустрою громади належать:

      а. Території загального користування:

      - парки, парк - пам'ятка садово-паркового мистецтва , спортивні, дитячі майданчики, рекреаційні зони, сади, сквери та інші майданчики;

      - території пам'яток культурної спадщини;

      -  площі, вулиці, дороги, провулки, проїзди, та пішохідні доріжки;

      -  пляжі;

      -  кладовища;

      - інші території загального користування(включаючи території земель запасу за межами населених пунктів).

      б. Прибудинкові території.

      в. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

      г. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах та за межами населених пунктів громади .

1.1.11. Елементами благоустрою є:

- покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок

- зелені насадження, у тому числі  уздовж вулиць і доріг, у парках, садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

- будинки та споруди, їх фасади;

- площадки для збирання відходів;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

- об'єкти монументального мистецтва;

- місця для зупинки транспортних засобів;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, пішохідні переходи);

- засоби та обладнання зовнішньої реклами;

- вуличне освітлення;

- малі архітектурні форми;

-тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, для здійснення підприємницької діяльності;

- шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

- урни, контейнери для сміття;

- громадські вбиральні;

- інші елементи, визначені нормативно-правовими актами.

 

1.2. Визначення термінів

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична (фізична) особа, яка за договором з власником утримує відповідне майно,  а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з діючим законодавством.

Безгосподарні відходи - такі щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий.

Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

Утилізація відходів  -  використання  відходів  як  вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

Видалення відходів  - здійснення операцій з відходами,  що не призводять до їх утилізації;

Виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

Власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць населених пунктів.

Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-будинкових та інших проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також набережні, площі,  автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворувальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Закріплена територія - територія, яка закріплена рішенням виконкому міської ради.

Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Зелені насадження - це дерева, чагарники, квіти та трав'яна рослинність природного і штучного походження на території населеного пункту.

Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування.

Майданчик сезонної торгівлі - об'єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Місця видалення відходів - спеціально  відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо),  на використання яких для видалення відходів  отримано дозвіл  від  спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами;

Об'єкт озеленення - територія, призначена для озеленення, на якій передбачається реконструкція і проведення капітального або поточного ремонтів об'єктів зеленого фонду.

Об'єкти благоустрою - сукупність усіх територій населеного пункту (та за межами населених пунктів), що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення , житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших. 

Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцям и видалення.

Послуги з вивезення побутових відходів - збирання, перевезення відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Пошкодження зелених насаджень -  надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку, до отримання згаданого правовстановлюючого документа така територія визначається на день підписання акту приймання-передачі будинку по периметру будинку від зовнішніх стін будинку до земельних ділянок суміжних власників, але на відстань не більше 30 метрів.

Прилегла територія - територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання  на відстані 15 м ( по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги включаючи прибордюрну частину;

Прибирання територій - санітарне очищення елементів благоустрою , що знаходяться на територіях населених місць, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою населених пунктів, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним планом і організована територія в населеному пункті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Санітарне очищення населених місць (санітарне очищення) - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, що утворилися в населених місцях, а також прибирання територій з метою запобігання шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь.

Санітарно-захисна зона - озеленена територія спеціального призначення, яка розділяє (відокремлює) сельбищну частину населеного пункту від промислових підприємств.

Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Схема санітарного очищення - документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю.

Тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Територія прибирання - територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб'єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тротуар - елемент вулиці, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном, призначений для руху пішоходів та має тверде покриття.

Утримання зелених насаджень - дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

Фасад - обмежена поверхня архітектурного об'єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги" та іншими актами законодавства.

 

Розділ 2.Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

 

2.1.Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

Громадські об’єднання, професійні спілки, релігійні організації, тощо беруть участь у виконанні правил благоустрою шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством та здійснення контролю за їх виконанням, а також надають пропозиції щодо внесення змін до цих правил.

 Права підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців:

- брати участь у розробленні, обговоренні правил та заходів з благоустрою;

- вимагати припинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо

 невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх

 майну та майну юридичної особи.

2.2. Порядок громадського обговорення проекту Правил

- для громадського обговорення проект цих Правил розміщується на ВЕБ-сайті та обговорюється на громадських слуханнях, які організовує апарат сільської ради.

- апарат сільської ради не пізніше одного місяця після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань з визначенням місця, дати, часу, учасників, запрошених представників громадських організацій, засобів масової інформації.

- за результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням до сільської ради.

 2.3.Порядок внесення змін до Правил

- внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями сесії сільської ради.

- проект рішення про внесення змін до Правил має регуляторний характер і підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному в пункті 2.2 цих правил..

 

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ

 

3.1. Громадяни  у сфері благоустрою громади мають право:

3.1.1. користуватись об'єктами благоустрою;

3.1.2. брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території громади;

3.1.3. вносити на розгляд сільської ради пропозиції з питань благоустрою;

3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

 

3.2. Громадяни  у сфері благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ зобов'язані:

3.2.1. утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також прилеглу територію;

3.2.2. дотримуватися Правил благоустрою;

3.2.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою;

3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.2.5. дотримуватись вимог щодо утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами;

3.2.6. допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2.7. виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ

 

4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустро;

4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

4.1.6. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів громади.

 

4.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов'язані:

4.2.1. утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також прилеглу територію;

4.2.2. утримувати в належному стані закріплені за ними об'єкти благоустрою (їх частини);

4.2.3. усувати на  об'єктах благоустрою (їх частинах), що перебувають у їх власності або користуванні, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини, а також наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.4. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

4.2.5. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;

4.2.7. допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

4.2.8. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, у тому числі на об'єктах з комунальною часткою власності;

4.2.9. розташовувати об'єкти торгівлі, громадського харчування,    побутових послуг та розваг, в тому числі тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на територіях об’єктів благоустрою  виключно за рішенням  виконавчого комітету сільської ради;

4.2.10. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (фарбування не рідше 1 разу на рік, очищення по мірі забруднення).

4.2.11. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані їм земельні ділянки, забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

4.2.12. виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території населених пунктів Волицької ОТГ

 

5.1 Вимоги щодо поводження з відходами.

5.1.1 Поводження з відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і цих правил.

5.1.2 Збирання та  перевезення  побутових  відходів  у межах населених пунктів здійснюються юридичними або фізичними особами,  які уповноважені  на  це виконкомом сільської ради, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

5.1.3 Фізичні особи-власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичними або фізичними особами, які визначені виконавцем послуг на вивезення твердих побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

При самостійному вивезенні відходів укладають договори з підприємством балансоутримувачем місця видалення відходів(полігоном твердих побутових відходів)

5.1.4 Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності зобов'язані укладати договори з юридичними або фізичними особами, які визначені виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг.

При самостійному вивезенні відходів укладають договори з підприємством балансоутримувачем місця видалення відходів(полігоном твердих побутових відходів) та здійснюють оплату.

5.1.5 Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного  збирання і зберігання побутових відходів.

5.1.6. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади.

5.1.7 Роздільне збирання побутових відходів є пріоритетним напрямком санітарного очищення та обов'язкове на об'єктах з відособленою територією (пляжі, ринки, вокзали, парки, сквери та інші місця масового перебування населення).        

5.1.8 Великогабаритні та будівельні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

5.1.9 Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

5.1.10 Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов'язані інформувати населення про графік вивезення побутових відходів..

5.1.11 Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що виключають можливість їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження.

5.1.12  Спалювання побутових відходів на території громади заборонено.

5.1.13 Дозволяється спалювання побутових відходів (тільки деревини та паперу) лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

5.1.16 Підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, фізичним особам суворо забороняється створювати звалища та скидати будь-які відходи, у балки, яри тощо на території населених пунктів та за  їх межами.

5.1.17 Підприємства, організації, установи,  фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані забезпечити встановлення урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, торгівельних та інших будівель і споруд, біля торгових кіосків, павільйонів, та інших тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, об’єктів пересувної торгівлі утримувати їх у справному, естетичному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не рідше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення -промивати.

5.1.18 Власники, наймачі, користувачі у тому числі орендарі будинків розташованих в мікрорайонах приватної забудови для запобігання забруднення території сміттям зобов'язанні збирати побутові відходи у спеціально призначені для цього сміттєві ємності ;

      

5.2. Утримання територій загального користування

 

5.2.1. Парків, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, меморіальних комплексів, спортивних, дитячих майданчиків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів , територій для дозвілля та відпочинку

1) Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, меморіальних комплексів, спортивних, дитячих майданчиків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів , територій для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

2) Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля; встановлення урн на відстані не більше 50 метрів одна від одної вздовж алей та їх очищення (по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на добу) їх миття та фарбування, встановлення сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів);

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій;

- встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам'ятників та інших елементів благоустрою;

3) Утримання в належному стані зелених насаджень включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень(квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених у встановленому порядку, інших нормативно-правових актів.

4) Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

 

5.2.2. Доріг, вулиць (провулків, проїздів)

1) Власники(балансоутримувачі) доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об'єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

2) Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів та за узгодженням з Державною автомобільною інспекцією.

3) Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

4) Власники транспортній засобів, водії зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5) Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з “червоними лініями” вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному та естетичному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти.

6) Власники та користувачі земельних ділянок під спорудами побутово-торгового призначення та іншими будинками та спорудами масового відвідування, а також власники та
користувачі малих архітектурних форм, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,  інженерних комунікацій, що розташовані в межах “червоних ліній” вулиць і доріг,
зобов’язані:

- у місцях розміщення споруд побутово-торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності  влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти.

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів;

 

7) У межах “червоних ліній” вулиць і доріг забороняється:

- розміщення(складування) або залишення будівельних та інших матеріалів (піску, щебеню, дров та ін.), будівельного сміття та відходів (дозволяється тимчасове розвантаження матеріалів терміном до 10 днів для подальшого складування на власній території).

- довготривале або постійне розміщення вантажних автомобілів, автобусів, механічних транспортних засобів, причіпів, сільськогосподарської техніки та іншого обладнання.

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- скидати  промислові,  меліоративні  і  каналізаційні  води, помиї в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку без відповідного дозволу;

- випасати худобу та свійську птицю;

- висаджувати дерева в охоронній зоні інженерних мереж;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною автомобільною інспекцією.

8) Власники або балансоутримувачі підземних комунікацій зобов'язані утримувати, кришки люків та решіток колодязів в справному технічному стані, на рівні дорожнього покриття та тротуарів.

                  

    

5.2.3. Лікувально-профілактичні заклади

Вимоги до прибирання території лікувально-профілактичних закладів:

1) Збирати та зберігати небезпечні відходи лікувально-профілактичних закладів необхідно в  спеціальні герметичні збірники с щільно прилягаючими кришками.

Забороняється перевозити небезпечні відходи лікувально-профілактичних закладів на полігони побутових відходів.

2) Побутові відходи, що утворюються на території лікувально-профілактичних закладів підлягають видаленню відповідно до санітарних нормта Правил видалення ТПВ.

3) На території та в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів необхідно встановлювати урни з розрахунку не менше однієї урни на кожні 700 м2 території закладу. На головних алеях урни повинні бути встановлені на відстані 10 м одна від одної.

4) Керівник лікувально-профілактичного закладу повинен забезпечити щоденне прибирання території закладу, очистку, мийку та дезінфекцію збірників урн, контейнерів та майданчиків для їх розміщення.

5) Для проведення дезінфекційних робіт у лікувально-профілактичних закладах повинні застосовуватись засоби, що дозволені МОЗ для використання в цій сфері.

 

5.2.4. Кладовища

1) Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв'язком з населеним пунктом.

2) На території місць поховань розміщують:

- господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

- ритуальні майданчики тощо;

- водопостачання для поливання зелених насаджень,  вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;

- освітлення;

- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

- громадські  туалети з радіусом  обслуговування 800м.;

3) Території місць поховань підлягають озелененню низькорослими  насадженями.

4) На вході до кладовища на спеціальному інформаційному щиті вивішуються для населення основні положення Закону України "Про поховання та похоронну справу", інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами місць   поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування допоміжних споруд, громадського туалету тощо.

5) Утримання кладовищ, братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

6) Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи сільської ради із залученням органів охорони культурної спадщини.

7) Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

8) Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

9) Забороняється виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах.

 

5.2.5.Місця для стоянки транспортних засобів (місця паркування транспорту)

1)Утримання у належному стані територій місць для стоянки
транспортних засобів (місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом виконавчого органу Волицької сільської ради.

2) На територіях місць для стоянки транспортних засобів (місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

3)У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов'язок по прибиранню такої дороги.

4) У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

- розпалювати вогнища;

- торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу, без погодження  в установленому порядку  з Державною автомобільною інспекцією та іншими службами згідно з чинним законодавством;

- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

5) Місця для стоянки транспортних засобів (місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

6) Забороняється захаращення території місць для стоянки транспортних засобів ( місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

 

 

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

 

5.3.1.   Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2.   Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової та прилеглої території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або юридичною особою або фізичною особою, з якою балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.3.3. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

5.3.4. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному чинним законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться уповноваженим виконкомом міської ради органом (підприємством).

5.3.5. Заборонено залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньобудинкових проїздах, прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, стоянок тощо, що заважає руху транспорту спеціального та спеціалізованого призначення.

5.3.6. Заборонено перекривати проїзди загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому порядку.

5.3.7.Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття, відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови.

5.3.8. На час ремонту будинків, квартир в багатоповерхових будинках, особи, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень .

5.3.9. Забороняється складати опале листя, гілля на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

5.3.10. Забудова прибудинкової території, розміщення на ній тимчасових споруд та малих архітектурних форм допускається лише за письмовим погодженням всіх власників житлових приміщень будинку (будинків), які розташовані на цій прибудинковій території.

 

5.4 Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, прилеглих до них територій та закріплених за ними територій на умовах договору

 

5.4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи—суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані забезпечувати благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, прилеглої до них території відповідно до чинного законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

5.4.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші юридичні особи, фізичні особи—суб'єкти підприємницької діяльності.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

5.4.7. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до порушення вимог цих Правил або завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності територіях, відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

5.5  Вимоги по прибиранню територій

 

5.5.1 Обов'язок по прибиранню та утриманню територій, очищення від снігу та вчинення протиожеледних заходів:

1. проїжджої частини і тротуарів вулиць, провулків, площ - покладається на комунальні підприємства та підприємства які займаються утриманням та обслуговуванням;

2. дворів, тротуарів, проїзджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель - покладається на балансоутримувача будівел;

3. прибудинкової території – на надавача комунальної послуги з утримання будинку та прибудинкової території, а у випадку непогодження власників житлових приміщень будинку на отримання такої послуги з утримання прибудинкової території – на власників таких житлових приміщень;

4. дворів, тротуарів, майданчиків, проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності, - покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності,  які є власниками або користувачами таких ділянок;

5. тротуарів, територій, прилеглих до торгових об'єктів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів та інших об'єктів торгівлі, підприємств, установ, організацій - покладається на суб'єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об'єкти.

6. тротуарів, територій, прилеглих до палаток, ларьків, кіосків, інших об'єктів виносної (вуличної) торгівлі на відстані не менше 5 метрів по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці — покладається на суб'єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об'єкти.

7. територій охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач - покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

8. територій прилеглих до індивідуальних гаражів, - покладається на власників або користувачів гаражів;

9. територій прилеглих до господарських та інших споруд на відстані не менше  5 метрів по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на власників або користувачів цих споруд.

10. територій прилеглих до трансформаторних підстанцій, газорегуляторних пунктів та інших технічних об’єктів  на відстані не менше 5 м по периметру та до проїжджої частини вулиці - покладається на підприємства, організації, установи на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

11. автобусних зупинок, зупинок маршрутних транспортних засобів — покладається на відповідні підприємства, установи, організації або інші особи, визначені виконавчим комітетом сільської ради на відстані не менше 5 метрів по периметру від місця облаштування зупинки, стоянки;

12. прибирання територій, які відведені під забудову на відстані не менше 5 метрів по периметру та до проїжджої частини вулиці, здійснюється замовником;

13. парковок  - покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором на відстані не менше 5 метрів від облаштування об’єкту та до проїжджої частини вулиці;

14. зелених насаджень парків, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних та санітарно-захисних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку - покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;

15. територій автобусних, залізничних  станцій - покладаються на відповідні суб'єкти господарювання або інші особи, що експлуатують майно станцій, на відстані  не менше 5 метрів по  периметру території та до проїжджої частини вулиці;

16. мостів - покладається на їх балансоутримувачів на відстані не менше 5 метрів навколо них.

17. рішенням виконкому сільської ради за підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути закріплені для прибирання та утримання інші території в межах населених пунктів.

 

 

5.5.2. На територіях, які належить прибирати - підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1. регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, льоду, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння ;

2. регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники (при наявності відповідних дозволів), видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення у спеціально відведені місця;

3. регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

4. проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

5. не допускати пошкодження елементів благоустрою населених пунктів розташованих на прилеглих територіях;

6. здійснювати з додержанням встановлених норм та правил утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

 

5.5.3. Зимове прибирання суб'єктами у сфері благоустрою відповідних територій

повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1. Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб'єкти у сфері благоустрою зобов'язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки колодязів.

2. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати (обробляти) тротуари, переходи через вулиці, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

2.1. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають (обробляють) піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами, реагентами юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов'язок переданий за договором.

2.2. Механізоване посипання (оброблення) піщаною або змішаною сумішшю, іншими дозволеними для цієї мети матеріалами, реагентами проїжджої частини, вулиць, площ, мостів, перехресть, підйомів проводиться спеціалізованими підприємствами;

3. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території
закріплені за ними відповідно договору або визначені цими Правилами
зобов'язані:

1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати, мітли, льодоруби тощо);

2) мати достатній запас матеріалу  для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

3) своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки (встановлення огорож на тротуарах, пішохідних зонах і негайним прибиранням скинутого снігу та льоду).

4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

                                                                                                                                                                 

 

5.6. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

 

5.6.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу (ордеру), виданого в установленому порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати зелені насадження;

4) виносити, викидати та/або звалювати в не відведених для цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища;

5) спалювати будь-які відходи промислового, побутового  або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;

6) встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі та відгородження;

7) перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому порядку.

8) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

9) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

10) виливати рідину, викидати будь-які відходи, будівельні матеріали, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходів та дахів багатоповерхових будинків, споруд;

11) наклеювати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки та інші інформаційно-довідкові матеріали у невизначених спеціально для цього місцях;

12) встановлювати самовільно об'єкти (будь-які конструкції) зовнішньої реклами та торгівлі тощо;

13) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

14) випасати худобу, свійську птицю у не відведених для цього місцях, залишати на об'єктах благоустрою та їх елементах екскременти тварин;

15) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

16) підключатися самовільно до будь-яких інженерних мереж та комунікацій;

17) займати самовільно земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

18) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

19) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

20) засмічувати, забруднювати водні об'єкти та водні ресурси та їх прибережні захисні смуги;

21) вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

22) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

 

5.6.2 Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

 

1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

3. Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. Охоронні зони створюються:

а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

б) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається чинним законодавством. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається чинним законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

6. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

7. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення),а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування загонів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

8. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

5.7. Вимоги щодо утримання тварин

5.7.1. Вимоги щодо утримання тварин розроблені у відповідності з чинним законодавством України.

5.7.2. Ці вимоги поширюються на підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, громадян, крім установ Міністерства оборони, Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ України.

5.7.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни - власники собак, котів і інших тварин зобов'язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і вимог їх утримання при умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.

5.7.4. При додержанні вимог дозволяється утримувати:

1) Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

2) Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

3)Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

4) Забороняється:

а) розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

б) розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

в) примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

г) проведення генетичних змін на тваринах;

д) застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

5) Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження ґрунтується на таких принципах:

а) жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

б) забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

в) заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

г) заборона жорстоких методів умертвіння тварин;

 

6) Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах,ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

7) Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

8) Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.

9) Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин виконкомом залучаються підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

5.7.5. Власники або утримувачі собак, котів та інших тварин зобов’язанні:

1. Щороку реєструвати (перереєстровувати) собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і більше.

2. Проводити щорічне обов'язкове щеплення проти сказу.

3. Щороку проводити реєстрацію (перереєстрацію) великої рогатої та дрібної худоби і коней, їх щеплення , необхідні діагностичні дослідження на інфекційні хвороби.

4. Щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне - також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок.

5. Тримати собак для охорони підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності інших територій на прив'язі або в спеціально обладнаних приміщеннях (вольєрах).

6. Про наявність собак застерігати відповідною табличкою, що вивішується на огороджену територію (при вході) та встановлювати дзвінок.

7. Не допускати, щоб собаки, коти забруднювали сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях.

8. Про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу.

9. Здавати старих і зайвих собак і котів у відповідну визначену виконавчим комітетом міської ради організацію, яка здійснює вилов бродячих та хворих тварин.

10. Негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

11. Вигулювати собак на вулиці та інші території загального користування  з обов'язковим забезпеченням безпеки людей тільки на короткому повідку і в наморднику крім собак дрібних порід.

12. Перевезення собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей і наявності намордника, короткого повідка.

13. Вигулювати собак в місцях, спеціально відведених для цієї мети. 

14. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

а) забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

б) дотримуватися санітарно-гігієнічних  норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

15. Супроводжувати домашню тварину може лише доросла особа, котів та собак дрібних порід може супроводжувати особа яка досягла 14-річного віку.

16. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

а) безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

б) безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

в) безпеку дорожнього  руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом  безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

17 Дозволяється утримувати:

а) домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

б) собак середніх та великих порід - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

в) собак середніх та великих порід - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.

5.7.6. Власникам або утримувачам собак, котів та інших тварин забороняється:

1. Утримувати собак, котів і хижих тварин не зареєстрованими.

2. Утримувати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, тощо ).

3. Продавати собак, котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях.

4. Жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їх.

5. Викидати трупи собак, котів та інших тварин, або захоронювати їх у невідведених для цього місцях.

6. Відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об'єкти соціального, культурного та побутового призначення.

5.9.7. Умертвіння тварин

1 Умертвіння тварин допускається:

1) для одержання господарсько-корисної продукції;

2) для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

3) за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

4) при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

5) за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

6) за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

1) умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

2) приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

3) забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від удушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

4) переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

5) умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

 

 

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ

 

6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів

 Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

 Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної автомобільної інспекції МВС України.

 Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

 Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов'язана отримати погодження на виконання вказаних робіт з уповноваженим  на те виконавчим комітетом сільської ради органом, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

 Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою

 

 6.2.1.Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного законодавства та цих Правил.

 Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, газонами, квітниками, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, обрізання крони дерев, санітарне очищення об'єкту благоустрою.

 6.2.2.Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, трубопроводів, мостів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів.

 6.2.3.Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:

1) на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів;

2) на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях — вказані особи;

3) на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок - забудовники чи користувачі (власники) цих територій;

4) на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники;

5) на прибудинкових територіях багатоквартирного будинку - співвласники квартир в багатоквартирного будинку.

 6.2.4.Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності проводяться силами і коштами цих осіб або на договірних засадах з уповноваженим на те органом.

 6.2.5.Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, скверах, парках повинен проводитися їх балансоутримувачами або підприємствами комунального господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

6.2.6. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються відповідно до “Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України”, затвердженої уповноваженим органом.

 Місця посадки зелених насаджень визначаються за погодженням з виконкомом сільської ради.

 Містобудівна діяльність у населених пунктах Волицької ОТГ проводиться з дотриманням вимог охорони зелених насаджень.

6.2.7. На території зелених насаджень забороняється:

 1)складувати будь-які матеріали;

 2)влаштовувати звалища сміття, снігу, льоду тощо;

 3) обладнувати стоянки, здійснювати виїзд або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень  – (дерев, чагарників, квітників,  трав'яної  рослинності природного або  штучного походження, тощо);

4) будь-яке будівництво, розміщення малих форм архітектури, тимчасових споруд без наявності відповідних документів;

5) використовувати малі форми архітектури, тимчасові споруди не за призначенням;

6) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

7) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

8) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

9) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

10) висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;

11) заправляти, ремонтувати, мити автотранспортні засоби і механізми, на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

 

6.3. Порядок видалення зелених насаджень

6.3.1. Порядок видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядоку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

6.3.2. Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень і проводиться на підставі акта обстеження з дотриманням вимог “Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, на яких формування та омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акта обстеження.

6.3.3. Відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об'єктів озеленення, притягаються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним законодавством розмірі та порядку.

 

 

6.4. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

 

6.4.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.

6.4.2.  Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов'язковими для всіх балансоутримувачів або осіб на  яких ці обов’язки покладені відповідно договору.

6.4.3. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об'єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальні ліцензії.

6.4.4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані:

1) проводити  відновлення зовнішнього вигляду фасадів будинків, будівель, споруд тощо, при їх псуванні, пошкодженні, забрудненні тощо.

2) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

3) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу виданого у встановленому порядку;

4) обладнувати житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки однотипними будинковими знаками (назва вулиці та номер будинку, розташованими на фасаді зі сторони, проїзної частини вулиці або пішохідної зони), а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир.

6.4.5. Забороняється:

а) використання допоміжних приміщень не за цільовим призначенням;

б) розміщення у допоміжних приміщеннях побутових речей, обладнання, інвентарю та інших предметів.

в) захаращувати, засмічувати сходові клітини та входи на них, горища, технічні поверхи, підвальні приміщення, місця загального користування а також підходи до пожежного обладнання й інвентарю;

6.4.6. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

6.5 Порядок утримання пам'яток культурної спадщини 

 

6.5.1 Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятники культурної спадщини, пам'ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог чинного законодавства та охоронного договору.

6.5.2. У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

6.5.3. Забороняється змінювати призначення пам'ятників культурної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

6.5.4.Забороняється будь-яка діяльність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, що створює загрозу пам'ятнику культурної спадщини, пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

6.5.5. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

 

6.6. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків

6.6.1. Утримання в належному естетичному та технічному стані обладнання та елементів дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.6.2. Утримання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків здійснюється з додержанням санітарних та технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.

6.6.3. Обладнання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків підтримуються у справному технічному стані, регулярно (не рідше 1 разу у квартал) обстежуються з складанням відповідного акту, своєчасно ремонтуються, щорічно фарбуються.

6.6.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

 

6.7. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

6.7.1. Забороняється самовільне встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

6.7.2. Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності , здійснюється їх балансоутримувачами або користувачами.

6.7.3. Біля кожної тимчасової споруди, повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу та інші елементи благоустрою відповідно до вимог чинного законодавства та цих правил.

6.7.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути облаштована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

6.7.5. Біля кожної тимчасових споруд встановлюється урни для сміття.

6.7.6. Підключення тимчасових споруд до мереж та комунікацій здійснюється з дотриманням технічних умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж та комунікацій.

6.7.7. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі водовідведення.

6.7.8. Забороняється під час експлуатації тимчасових споруд пошкоджувати або знищувати зелені насадження, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням.

6.7.9. Власники тимчасових споруд приймають пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою громади згідно з додатком

 

6.8. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших)

6.8.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об'єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.8.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на уповноважений виконком міської ради орган.

6.8.3. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з  виконкомом міської ради , утримувати в справному стані, фарбувати не рідше 1 разу на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

6.9 Порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм
6.9.1 Тимчасова споруда та/або мала архітектурна форма , встановлена не у відповідності до чинного законодавства – вважається встановленою самовільно.

Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд, власники яких ухиляються від демонтажу або власники яких не відомі або не розшукані, здійснюється комунальними підприємствами  з наступним відшкодуванням усіх витрат власником тимчасової споруди (малої архітектурної форми), винним у порушенні благоустрою. 

6.9.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд (малих архітектурних форм) приймається виконкомом сільської ради.

6.9.3 Демонтаж самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в нижченаведеному порядку:

    У разі виявлення самовільно розміщеної тимчасової споруди (малої архітектурної форми), вноситься припис його власнику з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу цієї споруди протягом трьох робочих днів.

Протягом зазначеного терміну власник зобов'язаний за власний рахунок здійснити демонтаж самовільно розміщеної тимчасової споруди (малої архітектурної форми) та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

6.9.4.У разі невиконання власником вимог припису проводиться демонтаж самовільно розміщеної тимчасової споруди (малої архітектурної форми) за рахунок коштів сільського бюджету з подальшим відшкодуванням усіх витрат власником, винним у порушенні благоустрою.

6.9.5.Для проведення демонтажу виконкомом сільської ради створюється комісія у складі представників виконкому сільської ради, комунального підприємства сільської  ради, представника поліції (за згодою) та особи (у разі її присутності), яка здійснила самовільне розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми). Комісія складає акт зовнішнього огляду (акт демонтажу) тимчасової споруди (малої архітектурної форми) у трьох примірниках, що має містити такі дані:

- дата, час, адреса розташування тимчасової споруди (малої архітектурної форми) і підстава для її демонтажу;

- прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;

- посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні тимчасової споруди (малої архітектурної форми);

- опис тимчасової споруди (малої архітектурної форми) (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов'язковою фотофіксацією з усіх боків.

6.9.6.Після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання.

6.9.7 Демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди повертаються власнику або його представнику на підставі акта приймання-передачі після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

 

6.10. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

6.10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом сільської  ради порядку.

6.10.2. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території громади, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території громади, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

6.10.3. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території громади, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

6.10.4. У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

6.10.5. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою місця, що підтверджено відповідним актом.

6.10.6. Забороняється проведення робіт з розташування рекламного засобу, реклами з порушенням визначеного дозволом місця їх розташування, в тому числі при короткостроковому розміщенні рекламного засобу, реклами. Розповсюджувач реклами, рекламного засобу не звільняється від відшкодування шкоди, завданої об'єкту або елементу благоустрою міста, та виконання відновлювальних робіт.

6.10.7. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.

6.10.8. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

6.10.9. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не засліплювати учасників дорожнього руху, а також не освітлювати квартири житлових будинків.

6.10.10. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

6.10.11. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6.10.12. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

6.10.13. Виносні рекламні засоби розміщуються на відстані не більше 2 метрів від будинку і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 метрів.

6.10.14. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

6.10.15. Забороняється розташування рекламних засобів:

1) на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху
пішоходів;

2) на територіях пам'яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;

6.10.16. Забороняється вчиняти дії по організації, розміщенню реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо безпосередньо на фасадах будинків, будівель, споруд та їх елементів, на парканах, огорожах, стовпах, конструкціях (крім дошок оголошень), деревах, водостічних трубах та інших не відведених для цього місцях. Також, особи причетні до організації та розміщення реклами несуть відповідальність за бездіяльність, що призвела до розміщення реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо у невідведених для цього місцях.

6.10.17. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані з забезпеченням їх постійного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв'язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з уповноваженим виконкомом сільської  ради на те органом для забезпечення прибирання території.

6.10.18. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

6.10.19. Великоформатні (загальна площа яких перевищує 4, 5 кв. м) рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

6.10.20. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, постійним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів, а також містити реквізити власника рекламного засобу або відповідальної особи.

6.10.21. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе власник рекламного засобу (якщо інше не передбачено договором) згідно з чинним законодавством.

6.10.22. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.10.23. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями порядку розміщення зовнішньої реклами на території Волицької ОТГ, Правил благоустрою території Волицької ОТГ (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом сільської  ради.

6.10.24. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Розділ 7. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних і ремонтних робіт на території міста.

7.1. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконкому сільської  ради (далі - дозвіл)  

     Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:
 - особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;
  - у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку.
 -  Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов'язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.
7.2. Перелік земляних та ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати дозвіл, встановлюється у Типовому порядку щодо видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
7.3. Видача дозволу, його переоформлення або видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно.

7.4. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
7.5.Строк дії дозволу визначається умовами робіт і не може перевищувати один рік.
7.6.. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
7.7Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 - подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим переліком;
 -  невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 -  виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
7.8.Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.
7.9. Дозвіл може бути анульовано виконкомом міської ради у разі:
 - подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання;
 - наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, що отримали дозвіл.
7.10. У разі якщо право виконання на об’єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт передано іншій особі, дозвіл підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє виконання робіт.
7.11. Особа, яка виконала на об’єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов’язана власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або може  сплатити його відновну вартість.

 

8. Дотримання тиші в громадських місцях 

 

8.1. Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з статтями 152182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8.2. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

8.2.1. Забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші попереджувальні заходи щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час у місцях та на спорудах підвищеного рівня акустичного забруднення ( вокзали, підприємства, трансформатори, автомобільні стоянки, паркувальні майданчики тощо), встановлювати штучні та природні акустичні екрани, звукозахисні споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення шумоізоляції тощо.

8.2.3. Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, та в інших громадських місцях упродовж доби.

8.2.4. Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо обмеження часу роботи музичних ансамблів з 9-00 до 23-00 години та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 19-00.

8.3.У випадках проведення під час передбачених законом святкових і неробочих днів, дня села, інших свят, спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим органом Волицької сільської ради в установленому порядку.

8.4. Дозволи на гранично допустимі рівні шумів, що утворюються стаціонарними джерелами шуму, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами на відкритих майданчиках, в інших закладах розважального та грального бізнесу, ресторанах, кафе, барах, інших закладах видаються керівникам та уповноваженим посадовим особам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянам виконавчим органом Андрушівської міської ради після надання розрахункових або інструментальних даних і карт розподілу рівнів шуму, карт акустичного дискомфорту, що розробляються на основі спеціально виконаних цільових досліджень по методиках, узгоджених з органами та установами державного санітарного нагляду України.

8.5. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів". За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності.

8.6.  Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 8-00 год. заборонено.

8.7. Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.

8.8. Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе,), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень без погодження з мешканцями прилеглих будинків, житлових приміщень терміну початку і завершення робіт заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 19-00 до 8-00 год. та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

8.9. В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень шум не повинен перевищувати такий рівень: не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час (до 22-00).

8.10. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків та салютів без укладання договорів з балансоутримувачами територій, де проводяться святкові заходи, та без дотримання вимог обмеження часу проведення заходів з 08-00 до 22-00 год. у святкові і неробочі дні та використання їх у робочі дні впродовж доби - забороняється.


Розділ 9. Контроль у сфері благоустрою Волицької ОТГ

9.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів", цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань благоустрою.

9.2. Контроль за станом благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ, виконанням цих Правил, сільська рада покладає на уповноважених нею громадських  інспекторів з благоустрою та осіб, визначених виконавчим комітетом.

9.3. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які спричинили порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ - припис, який є обов'язковим для виконання в термін до десяти діб.

9.4. У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

9.5. Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений.  У разі відмови особи отримати припис в графі "Припис одержав" робиться про це запис.

9.6. Посадова особа контролюючого органу, яка під час перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

9.7. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

9.8. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складанні протоколу правопорушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів.

Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до  адміністративної комісії  за місцем проживання порушника.

9.10. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення. На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі. Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

9.11. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному законодавством та цих Правил.

9.12. У відповідності до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення інспекція державного архітектурно-будівельного контролю виявляє та вживає заходів щодо самовільного будівництва будинків або споруд, а також самовільної зміни архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх експлуатації та складає протоколи про адміністративні правопорушення.

9.13. Уповноважені працівники виконавчого органу Волицької сільської  ради забезпечують контроль за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності, рекламних засобів, вимагають від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

9.14. У разі необхідності та з метою забезпечення  виконання Правил благоустрою звертається до органів поліції,  які відповідно до своїх обов'язків та чинного законодавства:

- подають у межах наданих прав допомогу представникам державних органів у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

- встановлюють особу порушника, якщо особа не відома;

- проводять затримання особи, яка чинить опір;

- проводять вилучення товарної маси та беруть її під охорону до встановлення особи порушника.

 

Розділ 10. Відповідальність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, громадян за порушення Правил благоустрою міста Волицької ОТГ

10.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами. У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування передають матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушують питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації згідно з чинними нормативними документами.

10.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою населених пунктів Волицької ОТГ;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території та земель запасу громади;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій тощо.

10.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою, до відповідальності передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Правил благоустрою

 Волицької ОТГ

ПОРЯДОК
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд  в утриманні об'єктів благоустрою

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає обсяг пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд  в утриманні об'єктів благоустрою Волицької ОТГ з урахуванням впливу безпосередньо на об'єкти благоустрою та оцінки соціально-економічного значення тимчасових споруд  для громади.

1.2. Пайова участь (внесок) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою Волицької ОТГ (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою) є внеском на фінансування заходів з благоустрою громади (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою), який сплачують до сільського бюджету  власники тимчасових споруд  у грошовому виразі (гривнях).

1.3. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету Волицької ОТГ на розширене відтворення об'єктів благоустрою;

- надання власникам тимчасових споруд права реалізувати свій проект встановлення (розміщення) тимчасової споруди на території населених пунктів Волицької ОТГ;

- фінансування заходів з благоустрою (утримання, ремонту та будівництва) об'єктів благоустрою.

 

2. Принципи визначення розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою

 

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається за принципами:

- компенсації витрат бюджету на розширене відтворення об'єктів благоустрою - власники тимчасових споруд мають компенсувати витрати бюджету на розширене відтворення об'єктів благоустрою, які виникають при встановленні (розміщенні) та експлуатації тимчасових споруд ;

- комплексного підходу до розвитку інфраструктури населених пунктів - рівномірний розвиток інфраструктури по всій території;

- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою населених пунктів громади - визначення обсягу Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою з урахуванням соціально-економічного значення встановлених (розміщених) тимчасових споруд має створювати сприятливі умови фінансування заходів з благоустрою (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою, комплексної схеми тимчасових споруд тощо).

 2.2. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається з урахуванням:

- впливу тимчасової споруди на об'єкти благоустрою;

- пріоритетності розвитку території, на якій проводиться встановлення (розміщення) тимчасової споруди ;

- територіального встановлення (розміщення) тимчасової споруди  та функціонального призначення.

 

3. Платники та необхідні документи  

 

3.1. Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачують фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи або уповноважені ними особи, які оформляють дозвільні документи на встановлення (розміщення) тимчасової споруди (далі платники).

3.2.2. Рішення про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди приймає виконавчий комітет Волицької сільської ради згідно наказу  Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України  № 244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та цього Порядку..

3.2.3. Для визначення обсягу Пайової участі та виділення об'єктів благоустрою платники подають заяву, в якій обов'язково зазначають функціональне призначення тимчасової споруди , зазначається інформація про площу тимчасової споруди  та її місце розташування.

До заяви додаються копії документів власника тимчасової споруди:

- свідоцтва про реєстрацію юридичної або фізичної особи

- статуту;

- паспорту;

- довідки про ідентифікаційний код;

- паспорт прив'язки тимчасової споруди, тощо.

Оригінали документів пред»явлються при подачі заяви.

 

4.Сплата Пайових коштів на утриманнія об'єктів благоустрою та їх використання

 

4.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем або щомісячно до десятого числа поточного місяця, якщо інше не передачено договором (договором можуть бути передбачені інші терміни сплати).

4.2. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується у грошовій формі на рахунок сільського бюджету .

4.3. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою приймає Волицька сільська  рада при затвердженні бюджету громади .

Кошти, що надходять від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою, спрямовуються на заходи з благоустрою, утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою .

 

 

5. Укладання договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою.

 

5.1. Договір про Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою укладається між громадою, в особі  Волицької сільської  ради, та власником тимчасової споруди. Договір укладається на основі рішення виконкому про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди.

5.2. Контроль за виконанням умов діючих договорів про Пайову участь (внесок) здійснюється виконавчим органом Волицької сільської ради  шляхом перевірки місця розташування, функціонального призначення тимчасової споруди та перевірки наявності дозвільних документів відповідно до наказу  Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України  № 244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та цього Порядку.

5.3. Власникам тимчасової споруди без наявності укладеного договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою забороняється встановлювати (розміщувати) тимчасові споруди .

5.4. У разі прострочення термінів сплати по укладеним договорам на пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою:

- власник тимчасової споруди  несе відповідальність згідно з умовами договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою;

- розмір несплаченої частки Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою коригується відповідно до умов договору  на величину пені тощо;

- при несплаті пайового внеску протягом двох місяців  договір на розміщення тимчасової споруди розривається автоматично.

 

6. Методика розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

6.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди розраховується за наступною формулою:

В = П x Бмс x Кз x Кф ;

де

В - розмір Пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні тимчасової споруди, грн;

П - загальна площа тимчасової споруди, визначена по осях конструкції та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром об»єкта (споруди)  (м2);

Бмс – базова місячна ставка грн. Базовою місячною ставкою Бмс розміру плати є  розмір мінімальної заробітної плати.

Кз - зональний коефіцієнт;

Кф - коефіцієнт функціонального використання.

 

Зональний коефіцієнт Кз встановлюється для відповідної зони, а саме:

 

№ зони

Кз

1 зона - центральна

2%

2 зона - середня

1,5%

3 зона

1%

Відповідно  територія населених пунктів Волицької ОТГ умовно поділяється на три укрупнені територіальні зони, межі яких визначені у наступній таблиці:

 

№ зони

Вулиці

1 зона - центральна

 Центральні вулиці населених пунктів громади

2 зона - середня

Вулиці розташовані на незначній відстані від центральної частини населеного пункту

3 зона

 Інші райони населених пунктів та землі запасу сільської  ради

Кф - коефіцієнт функціонального використання - розмір Пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з 1 кв. м. загальної площі тимчасової споруди відповідного функціонального використання;

Коефіцієнт функціонального використання (Кф), а саме:

Функціональне призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) 

Розмір коефіцієнта* 

Торгівля

 1,00 

Продаж хлібобулочних виробів 

0,8 

Продаж тютюнових виробів 

2,00 

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв 

2,00 

Продаж пива 

1,60 

Продаж шкіри та хутра, ювелірних прикрас з дорогоцінних металів та каменів 

2,00 

Продаж книг, поліграфічної продукції, канцелярії та періодичних видань (газет, журналів, тощо)

0,8 

Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій, молочні кухні тощо) державної та комунальної власності 

0,5 

Заклади громадського харчування (їдальні, дитячі кафе тощо) 

1,00 

Бари, кафе, кафетерії (з продажем алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива)

2,0 

Бари, кафе, кафетерії, заклади швидкого харчування  (без продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 

1.5 

Послуги: 

1,0

Громадські вбиральні 

0,80 

6.2.У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

 

7. Прикінцеві положення

7.1. Строк дії договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою до 12 місяців.

 

 
 

Секретар ради                                              Ірина СМОЛІНСЬКА