Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням

  • 73

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2023 р. № 25

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо створення
сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання
електричної енергії населенням

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням (далі — експериментальний проект).

2. Метою експериментального проекту є забезпечення заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії споживання електричної енергії та відповідного зменшення навантаження на енергетичну систему України, яка постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

3. Експериментальний проект реалізується за рахунок фінансових та інших ресурсів та послуг, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі (далі — міжнародна технічна допомога).

4. Безпосередніми отримувачами в межах експериментального проекту, визначених цим Порядком, є фізичні особи — громадяни України, які досягли 18-річного віку та яким в установленому законодавством порядку присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — отримувач).

5. Міжнародна технічна допомога передається АТ “Укрпошта” в місцях поставки, узгоджених між АТ “Укрпошта” та партнером з розвитку.  Доставка міжнародної технічної допомоги від місця поставки до відділень поштового зв’язку здійснюється АТ “Укрпошта”.

6. Доставка та видача міжнародної технічної допомоги, отриманої від партнера з розвитку, здійснюється АТ “Укрпошта” безоплатно одноразово шляхом заміни побутових ламп розжарювання у кількості п’яти штук на світлодіодні лампи в кількості п’яти штук на одну фізичну особу — отримувача безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ “Укрпошта” або за попередньою заявкою, поданою засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі — попередня заявка).

7. Попередня заявка подається фізичною особою, яка встановила мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію і обрала у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “Обмін лампочок”.

8. Попередня заявка, оформлена засобами Порталу Дія, містить перелік таких відомостей про отримувача та умови здійснення обміну лампочок:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3)  реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індекс відділення поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, у якому отримувач бажає отримати світлодіодні лампи;

5) тип світлодіодних ламп;

6) кількість світлодіодних ламп;

7) контактний номер телефону;

8) номер заявки.

Формування попередньої заявки засобами Порталу Дія завершується накладенням кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія.

9. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

10. Мінцифри щодня шляхом інформаційної взаємодії передає АТ “Укрпошта” засобами Порталу Дія перелік сформованих за попередню добу попередніх заявок з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія за формою, наведеною у додатку 1, або передає сформовані заявки до АТ “Укрпошта” шляхом електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (у разі наявності технічної можливості).

Для забезпечення взаємодії між Мінцифри, АТ “Укрпошта” та державним підприємством “ДІЯ” укладаються договори про інформаційну взаємодію, якими регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

11. Не підлягає включенню до переліку, зазначеного у пункті 10 цього Порядку, попередня заявка стосовно отримувача, який має намір скористатися послугою із заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи повторно.

12. Про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” отримувачу повідомляється автоматично засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія). Отримання світлодіодних ламп здійснюється за номером  відповідної заявки.

13. У разі подачі попередньої заявки світлодіодні лампи обраного типу у необхідній кількості зберігаються в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” до моменту їх отримання, але не більше п’яти робочих днів з дня повідомлення отримувача про їх надходження до такого відділення поштового зв’язку.

14. Якщо протягом п’яти робочих днів після повідомлення засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” такі лампи отримувачем не отримано, попередня заявка скасовується автоматично.

У такому випадку отримувач може подати попередню заявку повторно відповідно до пункту 7 цього Порядку або звернутися безпосередньо до відділення поштового зв’язку АТ “Укрпошта” для отримання світлодіодних ламп.

15. Після отримання світлодіодних ламп повторне подання попередньої заявки блокується засобами Порталу Дія.

16. Отримання світлодіодних ламп безпосередньо у відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” здійснюється в будь-якому відділенні поштового зв’язку за умови надання справних побутових ламп розжарювання у кількості п’яти штук та такої інформації про отримувача та про умови здійснення обміну лампочок:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) тип світлодіодних ламп;

5) кількість світлодіодних ламп;

6) контактний номер телефону.

17. Облік отриманих світлодіодних ламп веде АТ “Укрпошта”, яке щодня подає до Мінцифри таку інформацію:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індекс відділення поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, у якому отримувач отримав світлодіодні лампи;

5) тип світлодіодних ламп;

6) кількість світлодіодних ламп;

7) контактний номер телефону;

8) номер заявки;

9) статус замовлення.

АТ “Укрпошта” подає до Мінцифри зазначену інформацію з накладеною кваліфікованою електронною печаткою АТ “Укрпошта” шляхом інформаційної взаємодії за формою, наведеною у додатку 2.

18. У разі отримання отримувачем несправної світлодіодної лампи така лампа може бути замінена на іншу нову світлодіодну лампу один раз у відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта” в межах та за номенклатурою наявного обмінного фонду у строк не пізніше ніж один місяць з дати отримання отримувачем несправної лампи.

19. Побутові лампи розжарювання, отримані АТ “Укрпошта” від населення, підлягають передачі в установленому порядку підприємствам, що здійснюють утилізацію відходів.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
сформованих за попередню добу попередніх заявок,

зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)

Номер попередньої заявки

Прізвище

Власне ім’я

По батькові (за наявності)

Дата народження

Контактний номер телефону

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Тип світлодіодних ламп

Кількість ламп

Дата

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
щодо отриманих світлодіодних ламп шляхом безпосереднього звернення
до відділень поштового зв’язку АТ “Укрпошта”

Номер попередньої заявки

Прізвище

Власне ім’я

По батькові (за наявності)

Дата народження

Контактний номер телефону

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Тип світлодіодних ламп

Статус замовлення

Дата

_____________________