Порядок надання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COV

  • 740

Фото без опису

Додаток 1

до рішення обласної ради

від  27.05.2021   № 73


                                                                                                              

Порядок надання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

І. Загальні положення

 

1.1. Порядок визначає умови надання і використання коштів місцевих бюджетів для надання фінансової допомоги на поворотній основі (далі – фінансова допомога) з метою залучення безробітних до ринку праці та створення нових робочих місць в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік (далі - Програма).

1.2. Фінансова допомога - сума коштів, що надаються для закупівлі обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених бізнес-планом, за рішенням конкурсної комісії з відбору бізнес-планів. 

Суб’єкти підприємництва, яким за рішенням конкурсного відбору надається фінансова допомога, зазначаються як Отримувачі фінансової допомоги.

Договір про надання фінансової допомоги – договір, укладений відповідно до цього Порядку між головним розпорядником коштів місцевого бюджету та Отримувачем фінансової допомоги, у якому визначаються сума, умови надання фінансової допомоги.

1.3. Фінансова допомога надається:

- для осіб з числа безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення про рішення щодо надання фінансової допомоги;

- для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України, та працевлаштують не менш як двох осіб, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.

1.4. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету на надання фінансової допомоги є Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації, головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів -  територіальні громади області.

Фінансування здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік, перерахованих до місцевих бюджетів у вигляді субвенції, та коштів бюджетів  територіальних громад на умовах співфінансування (далі – бюджетні кошти).

ІІ. Умови надання та повернення коштів фінансової допомоги

2.1. Право на одержання фінансової допомоги мають суб’єкти підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Житомирської області;

- не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- реалізують або мають наміри реалізовувати бізнес – плани.

2.2. Фінансова допомога на реалізацію проектів відповідно до цього Порядку надається на конкурсних засадах (далі - конкурсний відбір) у межах асигнувань, передбачених у бюджетах на відповідний бюджетний рік.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року, один раз у бюджетний рік.

2.3. Обов’язковою умовою надання фінансової допомоги є співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету (50%) та коштів відповідного місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності (50 %).

2.4. Фінансова допомога надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік та коштів бюджетів  територіальних громад. Кошти обласного бюджету спрямовуються субвенцією до бюджетів відповідних територіальних громад.

2.5. Бюджетні кошти перераховуються Департаментом фінансів облдержадміністрації головному розпоряднику коштів з обласного бюджету на підставі його заявок в межах кошторисних призначень на відповідний бюджетний період для подальшого перерахування субвенції до бюджетів територіальних громад. Заявка на фінансування формується на підставі рішення конкурсної комісії з відбору бізнес-планів.

2.6. Оплата витрат Отримувача фінансової допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів, визначених проектом, для організації підприємницької діяльності, передбачених бізнес-планом, проводиться згідно з умовами трьохстороннього договору, укладеного між ним, головним розпорядником коштів місцевого бюджету та продавцем обладнання і матеріалів.

2.7Термін повернення бюджетних коштів – щомісяця упродовж трьох років рівними частинами.

Повернена отримувачем фінансова допомога в термін 5 робочих днів перераховується місцевим розпорядником коштів на рахунки місцевого та обласного бюджетів відповідно до пропорції співфінансування 50/50%.

2.8На наступний рік сума коштів обласного бюджету для надання фінансової допомоги визначається на рівні суми, виділеної у попередньому році, збільшеної на суму повернень фінансової допомоги  у попередньому році.

ІІІ. Суб’єкти підприємництва, які не мають права на одержання фінансової допомоги

На одержання фінансової допомоги не мають права суб’єкти підприємництва, які:

- мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової допомоги;

- отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

ІV. Основні критерії конкурсу бізнес-планів для надання фінансової допомоги

Основними критеріями конкурсного відбору бізнес-планів для надання фінансової допомоги є:

- кількість додаткових робочих місць, які планується створити;

- рівень середньомісячної заробітної плати працівників, передбачений проектом;

- обсяг запланованих надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

- впровадження інноваційних, енергоефективних або ресурсозберігаючих технологій, у тому числі у сфері енергозбереження;

- спрямованість проекту на вирішення екологічних проблем;

- соціальне значення бізнес - плану.

V. Основні засади проведення конкурсного відбору

5.1Метою проведення конкурсного відбору бізнес – планів  є відбір безробітних та суб’єктів підприємницької діяльності, яким за рахунок коштів обласного бюджету та відповідних бюджетів територіальних громад за умови співфінансування буде надано фінансову допомогу.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником коштів з обласного бюджету.

5.3. Для участі у конкурсному відборі претенденти для отримання фінансової допомоги звертаються до відповідних органів місцевого самоврядування (або до уповноважених ними органів або осіб) за місцем провадження господарської діяльності/реалізації проекту.

Учасник конкурсного відбору для отримання фінансової допомоги розробляє бізнес-план та заповнює заявку за формою, згідно з додатком 1 до Порядку.

5.4. Для учасників конкурсного відбору з числа зареєстрованих безробітних базові центри зайнятості надають консультації з питань провадження підприємницької діяльності.

5.5. З метою вирішення питань щодо надання фінансової допомоги утворюється конкурсна комісія, яка діє відповідно до Положення згідно з додатком 2.

5.6. Склад комісії затверджується спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.

Співголовами комісії є заступники голів обласної ради та обласної державної адміністрації. До складу комісії включаються на паритетних засадах   представники з числа депутатів обласної ради та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також обласних структур, представники організацій роботодавців і профспілок.

5.7. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну та умов його проведення, кінцевий термін подання  заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

 

 

VІ. Контроль за використанням коштів фінансової допомоги

6.1. Контроль за цільовим використанням коштів фінансової допомоги здійснюють головні розпорядники коштів місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством, постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів та з питань бюджету та фінансів.

6.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється комісією з питань надання фінансової допомоги.

6.3. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають головному розпоряднику коштів з обласного бюджету звіт про використання коштів щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним

6.4. Комісія заслуховує щокварталу на засіданнях доповіді Отримувачів фінансової допомоги про провадження ними підприємницької діяльності. Засідання можуть проводитися з виїздом до місця перебування Отримувачів фінансової допомоги для ознайомлення з питаннями провадження підприємницької діяльності.

6.5. Матеріали щодо порушення Отримувачем фінансової допомоги умов договору збирає та подає на розгляд комісії сторона, яка ініціює розгляд питання. 

Рішення про повернення Отримувачем фінансової допомоги отриманих коштів приймає комісія шляхом оформлення протоколу засідання. Протокол є підставою для проведення претензійно-позовної роботи з повернення коштів.

6.6Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами).

6.7Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки суб’єктів підприємництва відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами).

6.8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

6.9. Складання та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

6.10Питання, які не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного законодавства.   

                                           

 

                                                         Додаток 1 до Порядку

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на отримання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до додатку 9 до Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік

Прошу допустити _____________________________________________________

                                                                 (ПІБ особи або повна назва суб’єкта підприємництва / фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової допомоги з обласного та місцевого бюджетів на умовах співфінансування для реалізації бізнес – плану  ___________________________________________________________________________

                                           (назва бізнес – плану (проекту))

Відомості про учасника конкурсного відбору :

- для безробітних:

1. місце проживання /реєстрації;

2. довідка про перебування на обліку в державній службі зайнятості.

- для  суб’єкта підприємництва:

Юридична адреса, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) ___________________

Телефон/факс , E-mail __________________________________________________

Вид діяльності (основний) _______________________________________________ 

Банківські реквізити   ___________________________________________________ 

Додатки: 1. бізнес-план, погоджений з органом місцевого самоврядування щодо готовності до  співфінансування;

2. довідка про відсутність (наявність) простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати;

3. відсутність провадження у справі про банкрутство (довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство).

З вимогами Порядку надання фінансової допомоги ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати, також даю згоду на обробку персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного мною підприємства, яка може вважатися конфіденційною.

 

Підпис 

 

                                                                                                         Реєстраційний      №              від                            2021 р.

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                      О. М. Дзюбенко

Додаток 2

до рішення  обласної ради  від 27.05.2021     73

Додаток 2 до Порядку

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з відбору бізнес – планів для надання фінансової допомоги на створення робочих місць з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на ринку праці, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – комісія)

 

1. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Порядком

2. Комісія розглядає бізнес - плани за поданням  територіальних громад з гарантійним листом щодо його співфінансування.

3. Секретар комісії забезпечує приймання заяв на участь у конкурсному відборі, перевірку наявності повного пакету документів та реєстрацію заяв у день їх подання в журналі реєстрації учасників конкурсного відбору.

4. Письмове повідомлення про час проведення засідань комісії надсилається учасникам конкурсного відбору не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку його проведення. У разі усунення виявлених недоліків учасник конкурсного відбору до закінчення кінцевого строку подання заяви має право подати її повторно.

5. Відбір претендентів з числа зареєстрованих безробітних на отримання фінансової допомоги проводиться комісією шляхом розгляду бізнес-планів і рекомендацій Обласного центру зайнятості, поданих після професійного консультування.

6Члени Комісії оцінюють подані бізнес - плани за основними критеріями, зазначеними у розділі ІУ цього Порядку. Оцінка за кожним критерієм здійснюється членами комісії особисто за чотирьохбальною системою (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність, 2 – часткова відповідність, 3 – повна відповідність). Сумарний бал зазначається у протокольному рішенні комісії щодо кожного учасника конкурсного відбору.

7. Рішення комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

8. Рішення комісії оформлюється протоколом засідання комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії, затверджується головою конкурсної комісії та надсилається до головних розпорядників коштів з обласного бюджету (Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації) та місцевих бюджетів (територіальні громади).

9. За результатами конкурсного відбору протягом 3 робочих днів з дня його проведення секретар комісії направляє інформацію про проекти, визнані переможцями, до відповідних органів місцевого самоврядування (до уповноважених ними органів або осіб) за місцем провадження господарської діяльності/реалізації проектів для підтвердження ними співфінансування цих проектів за рахунок коштів відповідних бюджетів територіальних громад .

10Протягом 10 календарних днів  з дня проведення конкурсного відбору органи місцевого самоврядування (або уповноважені ними органи або особи) направляють секретарю комісії гарантійні листи про підтвердження співфінансування проектів за рахунок відповідних місцевих бюджетів та додаткову інформацію про переможців конкурсу :

довідка про відсутність несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;

- довідка про відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

11Секретар комісії протягом 15 календарних днів з дня проведення конкурсного відбору формує остаточний перелік проектів переможців конкурсного відбору                              (з урахуванням гарантійних листів органів місцевого самоврядування або уповноважених ними органів або осіб щодо підтвердження співфінансування проектів) та оприлюднює остаточні результати конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Одночасно з оприлюдненням результатів конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації витяг із протоколу надається (надсилається) секретарем комісії кожному учаснику конкурсного відбору, який брав участь у засіданні конкурсної комісії.

12Конкурсний відбір може бути проведений протягом року неодноразово.

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                        О. М. Дзюбенко

 

 

Рішення сесії