Рекомендації щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту Житомирської області

  • 1731

 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

 

02.201523.07.2021                                                                        № 45644

 

Про підготовку органів управління,

сил цивільного захисту та навчання

населення області діям у надзвичайних

ситуаціях

 

 

Відповідно до статей 16, 25, 27, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 19, 20, 40, 91, 92, 93, 130 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2019 № 991 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», з метою забезпечення єдиних підходів до змісту організації та проведення заходів з підготовки органів управління і сил цивільного захисту та навчання населення:

 

ЗОБОВЯЗУЮ:

 

1. Затвердити Рекомендації щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту Житомирської області (додаються).

 

2. Затвердити Рекомендації щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та населення Житомирської області діям у надзвичайних ситуаціях (додаються).

3. Рекомендувати Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області здійснити:

1) Проведення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців органів влади, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

2) Методичний супровід підприємств, установ, організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

3) Методичний супровід місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, інформаційних матеріалів, буклетів тощо з питань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

4) Щокварталу не пізніше ніж  до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації про стан функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців органів влади, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

4. Управлінню з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації:

1) Щороку визначати потребу у навчанні керівного складу та фахівців органів влади, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та спільно з Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області забезпечити періодичність його проведення.

2) Щокварталу не пізніше ніж до 10 числа, що настає за звітним періодом, інформувати облдержадміністрацію про стан проведення в області командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних навчань (тренувань) обласних спеціалізованих служб цивільного захисту (територіальних формувань цивільного захисту) з органами управління та силами цивільного захисту.

 

5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації здійснювати контроль та моніторинг якості підготовки в освітніх закладах області дітей дошкільного віку, учнів та студентів з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях.

 

6. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Житомирській області:

1) Забезпечити методичне керівництво за організацією підготовки органів управління та сил цивільного захисту, веденням обліку проведених заходів та здійснення контролю (державного нагляду).

2) Узагальнювати інформацію про стан проведення в області спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та  щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати облдержадміністрацію.

 

7. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам обласних управлінь, установ, організацій, міським, сільським, селищним головам, керівникам суб’єктів господарювання (керівникам органів управління та сил цивільного захисту області усіх ланок) забезпечити виконання вимог рекомендацій.

 

8. Райдержадміністраціям, рекомендувати міським, селищним, сільським радам щокварталу не пізніше ніж  до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації про стан навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту населення Житомирської області, діям у надзвичайних ситуаціях, для узагальнення та інформування облдержадміністрації щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.02.2015 № 44 «Про підготовку органів управління, сил цивільного захисту та навчання населення області діям у надзвичайних ситуаціях».

 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами ФЕДЬКА Олександра.

 

 

 

 

Голова                                                                               Віталій БУНЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        Розпорядження голови Житомирської

                                                                       обласної державної адміністрації

                                                                        23.07.2021         № 456

 

Рекомендації

щодо підготовки до дій за призначенням органів управління

та сил цивільного захисту Житомирської області

 

Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, Порядком організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2019 № 991,  зареєстрованим  в   Міністерстві   юстиції   України  від  16.01.2020 за № 46134329  (далі – Порядок).

 

З метою забезпечення готовності органів управління, сил цивільного захисту ланок функціональних і територіальної підсистем єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області в мирний час і в особливий період:

  1. Директори департаментів, начальники управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники обласних управлінь, установ, організацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою), керівники суб’єктів господарювання (за згодою) (керівники органів управління та сил цивільного захисту області усіх ланок) забезпечують організацію та проведення:

командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту відповідного рівня;

штабних тренувань з органами управління цивільного захисту відповідного рівня;

спеціальних навчань (тренувань) обласних спеціалізованих служб цивільного захисту (територіальних формувань цивільного захисту);

спеціальних об’єктових навчань (тренувань) формувань цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту відповідного рівня.

 

2. Командно-штабні навчання та штабні тренування проводяться відповідно до  Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС України від 29.01.2014 № 44 (із змінами).

3. Спеціальні навчання (тренування) обласних спеціалізованих служб цивільного захисту (територіальних формувань цивільного захисту) проводяться відповідно до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469 та Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                 від 09.10.2013 № 787.

 

4. Спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту є формою практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що загалом визначає готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації (інструкцій щодо дій персоналу суб'єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій), локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.

 

5. Залежно від цілей, завдань та складу тих, хто навчається, проводяться:

спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту (далі - спеціальні навчання) підприємств, установ, організацій - один раз на три роки;

спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту (далі - спеціальні тренування) спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту - не менше одного разу на рік;

об'єктові тренування з питань цивільного захисту (далі - тренування) закладів вищої освіти - один раз на рік.

 

6. Спеціальні навчання проводять підприємства, установи, організації на завершальному етапі трирічного періоду об'єктової підготовки з цивільного захисту після опанування працівниками теоретичного матеріалу програми загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.

Керівником спеціального навчання є керівник підприємства, установи, організації.

Тривалість проведення спеціальних навчань на суб'єктах господарювання, віднесених до однієї із категорій цивільного захисту або тих, хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, - до двох діб, на інших суб'єктах господарювання - від 4 до 8 годин.

Для організації та проведення спеціальних навчань підприємства, установи, організації розробляють організаційні та навчально-методичні документи.

Оцінку готовності (допуск) персоналу до проведення спеціального навчання здійснює комісія підприємства, установи, організації, до складу якої включаються посадові особи, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням цивільного захисту, охорони праці, а також представник пожежно-рятувального підрозділу Головного управління ДСНС України у Житомирській області, що обслуговує відповідну територію, підприємство, установу, організацію. Очолює комісію заступник керівника підприємства, установи, організації відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.

Під час спеціального навчання виконуються заходи, що дають змогу перевірити реальність планів реагування на надзвичайні ситуації (інструкцій щодо дій персоналу суб'єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій), локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період тощо.

Підсумки проведеного спеціального навчання обговорюють на засіданні об'єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій, на підставі рішення якої керівник підприємства, установи, організації видає наказ про стан готовності підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту.

 

7. Спеціальні тренування спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту проводять підприємства, установи, організації з метою набуття працівниками, які входять до їх складу, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов надзвичайних ситуацій, пожеж, формування їх здатності до колективних дій, а також перевірки загальної готовності спеціалізованих служб і формувань до дій за призначенням.

Керівником спеціального тренування є керівник відповідної спеціалізованої служби цивільного захисту, формування цивільного захисту.

Тривалість проведення спеціального тренування - до 8 годин.

Для підготовки, організації та проведення спеціального тренування його керівник розробляє план-календар з підготовки та проведення спеціального тренування.

Під час спеціального тренування виконуються заходи, що дають змогу перевірити реальність положень про спеціалізовані служби цивільного захисту, положень та планів приведення в готовність формувань цивільного захисту, відпрацьовуються навчальні вправи щодо прийомів і способів дій за призначенням, нормативи із застосування засобів цивільного захисту, а також здійснюється практичне виконання робіт.

Результати проведеного спеціального тренування, а також індивідуальні оцінки працівників заносяться до журналів обліку підготовки спеціалізованих служб, формувань цивільного захисту.

 

8. У закладах вищої освіти з метою комплексного відпрацювання дій учасників освітнього процесу в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій щороку проводяться тренування тривалістю до 8 годин.

Організація підготовки та проведення тренування здійснюються на підставі наказу закладу вищої освіти.

З метою підготовки та проведення тренування розробляється план підготовки та проведення тренування, який затверджує керівник закладу вищої освіти.

Підсумки проведених тренувань обговорюють на засіданні об'єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій, на підставі рішення якої керівник закладу вищої освіти видає наказ про стан готовності закладу вищої освіти до вирішення завдань цивільного захисту.

 

9. Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту.

Органи управління освітою райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування узагальнюють відомості щодо залучення пожежно-рятувальних підрозділів до проведення заходів тренування та надсилають до районних управлінь Головного управління ДСНС України у Житомирській області графік проведення тренувань у закладах вищої освіти разом із зведеним планом-графіком проведення Днів цивільного захисту у закладах професійної (професійно-технічної) і загальної середньої освіти та Тижнів безпеки дитини у закладах дошкільної освіти.

Зведений план-графік проведення цих заходів на наступний навчальний рік надсилається управлінням освіти і науки облдержадміністрації Головному управлінню ДСНС України у Житомирській області.

 

10. Графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (додаток 1) затверджують щороку керівники підприємств, установ, організацій та відповідно до Порядку узгоджують з районним державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих рад та районними управліннями Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

 

11. На підставі таких графіків:

виконавчими органами місцевих рад, районними державними адміністраціями затверджуються плани-графіки проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, згідно з Порядком (додаток 2) та щороку надаються до районних управлінь Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

 

12. За організацію та проведення спеціальних навчань і тренувань відповідають керівники навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

13. За результатами проведених спеціальних навчань і спеціальних  тренувань з питань цивільного захисту не пізніше 10 днів з часу їх закінчення складається звіт, згідно з Порядком (додаток 3), що підписується керівником підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, який подається до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та місцевого (районного) органу Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

14. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області забезпечує методичний супровід підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що проводять спеціальні  навчання і тренування з питань цивільного захисту.

 

 

 

 

Начальник Головного управління

ДСНС України у Житомирській області                              Ігор НІКІТЧУК

   

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження голови Житомирської

    обласної державної адміністрації

                                                                            23.07.2021         № 456                                           

 

 

Рекомендації

щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана

з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та населення Житомирської області діям у надзвичайних ситуаціях

 

1. Механізм проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, визначений Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 (далі – Порядок).

 

2. Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації щороку визначає потребу у навчанні керівного складу та фахівців органів влади, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та спільно з Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області забезпечує періодичність його проведення.

 

3. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три-п’ять років, згідно з Порядком,  зобов’язані проходити функціональне навчання на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області.

 

4. Функціональне навчання проводиться з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати.

 

5. Особам, які пройшли функціональне навчання, видається посвідчення встановленого зразка. Відповідний запис про навчання вноситься у трудову книжку.

 

6. Облік осіб, які зобов’язані проходити функціональне навчання, ведеться управлінням з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, міськими, сільськими, селищними радами (за згодою) та суб’єктами господарювання (за згодою).

7. Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до

державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС України.

 

8. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

9. Механізм організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі - навчання населення), його структура, види та форми визначені Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

 

10. Навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

 

11. Програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються із ДСНС України, відповідно до наказу МВС України від 05.12.2019 1012 «Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2020 за № 108/34391.  

 

12. На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю працівників 50 і менше осіб навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за програмою загальної підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта господарювання.

 

13. У разі прийняття на роботу, особа за місцем роботи проходить інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (за програмою пожежно-технічного мінімуму). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, проходять один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) - навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

14. Інструктаж та перевірка знань проводяться у порядку, визначеному підприємством, установою та організацією відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

15. З метою належної організації навчального процесу, забезпечення послідовності теоретичного і практичного навчання на підприємствах, в  установах та організаціях розробляються і ведуться планувальні, облікові та звітні документи.

 

16. Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації обладнується з урахуванням особливостей виробничої діяльності інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що є частиною приміщення загального користування, у якому тематично оформляються стенди, розміщуються схеми, навчальні посібники і зразки, передбачені програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 5058:2008.

Тематичне наповнення інформаційно-довідкового куточка визначається з урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації, інструкціями щодо дій персоналу у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та містить інформацію про наявні можливості та ресурси підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що ймовірні для місця їх розташування.

 

17. Особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями (в тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області відповідно до вимог типового положення про них.

 

18. Навчання працюючого населення здійснюється у робочий час за рахунок коштів підприємств, установ та організацій.

 

19. Посадові особи Головного управління ДСНС України у Житомирській області, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері       техногенної та пожежної безпеки за дотриманням періодичності проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та вживають заходів до усунення виявлених недоліків.

20. Підготовка студентів вищих навчальних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за нормативними навчальними дисциплінами «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».

 

21. Підготовка учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється в рамках вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни». Щороку проводяться Дні цивільного захисту.

 

22. У дошкільних навчальних закладах проводиться щороку Тиждень безпеки дитини.

Позашкільна освітня робота з питань формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді, формування здорового способу життя, оволодіння ними навичками самозахисту і рятування проводиться у позашкільних закладах, а також шляхом організації шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань з безпеки життєдіяльності.

 

23. Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів здійснюється під час навчально-виховного процесу за рахунок коштів, передбачених для фінансування навчальних закладів.

24. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.

 

25. Інформаційно-просвітницька робота з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій організовується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі через утворені при них консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

 

26. Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації  спільно з Навчально-методичним центром безпеки життєдіяльності Житомирської області здійснюють методичне супроводження організації діяльності консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

27. Голови районних державних адміністрацій, міські, сільські, селищні голови (за згодою) створюють мережу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях усіх форм власності та підпорядкування, при міських, сільських і селищних радах (за згодою).

 

 

 

Начальник Головного управління

ДСНС України у Житомирській області                              Ігор НІКІТЧУК

 

 

 

Додаток 1

до Рекомендацій щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту Житомирської області у новій редакції

 

 

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________________________________________

(керівник районної державної адміністрації  (органу місцевого самоврядування)

_______________________________________

(начальник районного управління головного управління ДСНС України у Житомирській області)

_______________________________________

(керівник підприємства, установи, організації)

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 “____” ____________20___ р.

              “____” ____________20___ р.

           “____” ____________20___ р.

 

ГРАФІК

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

на ___________________________________________________________ у 20__ році

(назва підприємства,  установи, організації)

 

з/п

Практично-навчальний захід

Місяці навчального року

Керівник навчання

(тренування)

Відмітка про проведення

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

 (за рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Спеціальне об’єктове навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Об’єктове тренування навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Спеціальне об’єктове тренування спеціалізованої служби цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Спеціальне об’єктове тренування формування цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

(керівник структурного підрозділу (посадова особа) з питань цивільного захисту)

_____________________________________________________________________                   ___________________                       ___________________________

                     (найменування підприємства, установи, організації)                                                                 (підпис)                                                                                                                                                                       (ініціали, прізвище)

«_____» ________________20____року                                                                                                                                                                                                                                           * - спеціальні об’єктові навчання і тренування позначаються за видом призначення: Пл – планові, Е – експериментальні, П – показові.

Додаток 2

до Рекомендацій щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту Житомирської області у новій редакції

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

______________________________________

(керівник районної державної адміністрації (місцевої  ради))

 

 

______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

“____” _____________________ 20___ р.

ПЛАН-ГРАФІК
проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях, у 20__ році
_________________________________
(назва району, територіальної громади)

 

№ з/п

Найменування підприємства, установи, організації

Спеціальне об'єктове навчання

Об'єктове тренування навчального закладу

Спеціальне об'єктове тренування

спеціалізованої служби цивільного захисту

формування цивільного захисту

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
         (керівник структурного підрозділу територіального органу ДСНС)            

_________
   (підпис)  

________________
    (ініціали, прізвище)

_________________________________________________________
           (керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту районної
                      державної адміністрації (міської, селищної, сільської ради))

_________
   (підпис)  

________________
    (ініціали, прізвище)

Керівник ________________________________________________
                          (найменування територіальних курсів цивільного захисту та
                               життєдіяльності (навчально-консультаційного пункту))

_________
   (підпис)  

________________
    (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

 

 

 

 

 

*- крім терміну проведення навчання і тренування, через дріб у відповідній графі позначається: КЦЗ - навчання, у підготовці якого беруть участь працівники курсів цивільного захисту; П - показове навчання (тренування); Е - експериментальне навчання (тренування).

 

Додаток 3

до Рекомендацій щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

 

ЗВІТ

про організацію проведення спеціального об’єктового навчання (об’єктового тренування)

з питань цивільного захисту

за темою _____________________________________________________________________________

Тривалість навчання (тренування) ________________________________________________________

Керівник навчання (тренування) _________________________________________________________

До навчання (тренування) залучалися:

об'єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій - _____ осіб;

органи з евакуації - _____ осіб;

підрозділ (особи) з питань цивільного захисту - _____ осіб;

особи, на яких у разі виникнення надзвичайної ситуації покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працівників штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня, - _____ осіб;

об'єктові аварійно-рятувальні служби (у разі утворення) - _____ осіб;

об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту - _____ осіб;

об'єктові формування цивільного захисту - _____ осіб;

чергова (диспетчерська) служба (у разі утворення) - _____ осіб;

об'єктові добровільні пожежні дружини (команди) - _____ осіб;

інші працівники - _____ осіб.

1. Організація підготовки керівництва та посередників навчання, керівництва (керівника) тренування (інструктивно-методичні заняття, цільові інструктажі, отримання консультації або іншої допомоги від навчально-методичного центру сфери цивільного захисту тощо).

2. Оцінка готовності персоналу до проведення навчання:

склад комісії підприємства, установи, організації з допуску персоналу до проведення навчання;

якість відпрацювання документів та особистої підготовленості працівників штабу керівництва навчанням та посередників;

рівень знань з питань цивільного захисту в обсязі загальної програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

3. Повнота та якість відпрацювання організаційних та навчально-методичних документів з проведення навчання (тренування).

4. Оцінка здатності керівного складу і фахівців підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту:

своєчасність та повнота виконання заходів цивільного захисту відповідно до встановленого режиму діяльності;

організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, органів з евакуації;

Продовження додатка 3 до Рекомендацій

 

робота підрозділу (особи) з питань цивільного захисту щодо організації збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, підготовки розрахунків і пропозицій для прийняття обґрунтованих рішень, своєчасність надання оперативних донесень;

організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, доцільність застосування підрозділів, своєчасність доведення завдань до виконавців;

організація всебічного забезпечення заходів цивільного захисту та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

якість і повнота відпрацьованих графічних та текстуальних документів.

5. Оцінка спроможності об'єктової спеціалізованої служби (формування) цивільного захисту до дій за призначенням:

укомплектованість спеціалізованої служби (формування) особовим складом, спеціальним устаткуванням та пристроями, технікою і майном;

своєчасність висування та розгортання у визначеному районі (місці) виконання завдань, підтримання постійного зв'язку з органом управління, якому підпорядкована спеціалізована служба (формування);

організація ведення розвідки, проведення спеціальних робіт за профілем спеціалізованої служби (аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт формуванням).

6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за ними.

7. Перелік заходів, виконаних з метою вдосконалення цивільного захисту підприємства, установи, організації в період підготовки та проведення навчання (тренування).

8. Результати навчання (тренування), обговорені на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, установи, організації (протокол № _____ від ____________ додається).

Керівник навчання (тренування)______________________________________________________________________
                                                                                         (посада, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________