Волицька громада

Житомирська область, Житомирський район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади: директора КНП «АЗПСМ» Волицької сільської ради

 

 

ВОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

Житомирської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського  голови

 

14.02.2022 року                                                                                    № 18 ОД

 

Про оголошення конкурсу на заміщення   вакантної посади: директора КНП «АЗПСМ» Волицької сільської ради

 

       Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 року №246, Роз’яснення щодо особливостей проведення конкурсу та порядку проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування від 04.06.2003 №42/3673, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад й дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної  посади:  директор КНП «АЗПСМ» Волицької сільської ради.

 

2.Затвердити повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад (додаток № 1).

 

3.Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад: освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, або спеціаліста, вимог до стажу роботи за фахом, досвід роботи з комп’ютерними програмами, вільне володіння державною мовою, комунікабельність, креактивність.

 

 

 

4. Затвердити склад конкурсної комісії для про проведення іспиту (додаток № 2).

 

5. Затвердити Положення про комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (додаток № 3)

 

6. Затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування  Волицької сільської  ради (додаток 4).

 

7. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Волицької сільської ради (додаток № 5)

 

8.Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (додаток № 6)

 

9.Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних   повноважень (додаток № 7).

 

10 Опублікувати повідомлення про оголошення конкурсу на офіційному сайті Волицької сільської ради Житомирського  району Житомирської області.

 

11. Керуючому справами виконавчого комітету забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантних посад: директора КНП «АЗПСМ» Волицької сільської ради протягом 10 робочих днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу.

 

12. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                 Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток № 1

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

                 на заміщення   вакантної посади у Волицькій сільській раді.

Волицька  сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 

  • директора «Амбулаторії загальної практики та сімейної медицини»;

 

Вимоги до кандидатів на посаду керівника: освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, або спеціаліста, вимог до стажу роботи за фахом, досвід роботи з комп’ютерними програмами, вільне володіння державною мовою, комунікабельність, креактивність.

Необхідні документи для участі у конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі;

2. Особова картка (форма П-2 ДС);

3. Електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік (як кандидата на посаду);

4. Копія паспорта;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6.Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. Копія документів про освіту;

8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

9. Медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України

10. Письмову згоду про проведення спеціальної перевірки (за необхідності по посаді).

11. Копію трудової книжки.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-в інших випадках, установлених законами.

 Для довідок у тому числі щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади звертатися до керуючого справами виконавчого комітету Волицької  сільської ради за адресою: 13424, Житомирська обл., село Волиця, вул. Житомирська, 105/10

Телефон для довідок: 0983792959.

Термін подання документів до 02.02.2022 року. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток № 2

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

 

 

СКЛАД

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

1. Шаповалов Андрій Володимирович – голова конкурсної комісії, сільський голова;

2. Смолінська Ірина Петрівна – заступник голови конкурсної комісії, секретар сільської ради.

3. Клименко Тетяна Василівна – секретар конкурсної комісії, керуючий справами виконавчого комітету.

4. Кучевський Владислав Володимирович – член конкурсної комісії, юрисконсульт.

5. Шпаківська Олена Федорівна - член конкурсної комісії, директор Волицької школи.

 

 

 

Сільський голова                                                                            Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток № 3

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

1. Загальні положення

1.1 Конкурсна комісія для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Волицької сільської ради (далі - конкурсна комісія) с постійно діючим колегіальним органом, що утворюється відповідно до розпорядження голови сільської ради.

1.2 У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Волицької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови сільської ради та цим положенням.

1.3 У питаннях організації та застосування методики проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Волицької сільської ради конкурсна комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»  № 169 від 15 лютого 2002 року та іншими нормативними актами.

1.4 Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

- Законність, гласність та неупередженість;

-  колегіальність щодо прийняття рішень;

- обґрунтованість прийнятих рішень;

- рівність усіх претендентів перед комісією;

- незалежність та професійність членів комісії.

1.5 Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює виконавчий комітет.

 

2.Завдання та функції конкурсної комісії

2.1 Основними завданнями конкурсної комісії є:

- забезпечення рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;

- залучення до служби в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів;

- об'єктивна оцінка знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування.

2.2 Основними функціями конкурсної комісії є:

- забезпечення належного рівня організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування;

- визначення умов проведення конкурсу та строків його проведення;

- оприлюднення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування;

- прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд документів кандидатів на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

- визначення кандидатів для участі у конкурсі;

- проведення іспиту та конкурсний відбір кандидатів;

- прийняття рішення про визначення переможців конкурсу або зарахування до кадрового резерву;

- подання голові сільської ради пропозицій щодо переможців конкурсу та призначення кандидатів на вакантну посаду.

 

3.  Порядок утворення та організація діяльності конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія утворюється у кількості не менше 3 осіб у складі:

- голови конкурсної комісії;

- членів конкурсної комісії.

3.2. Головою конкурсної комісії є голова сільської ради. До складу конкурсної комісії входять, секретар сільської ради, головні спеціалісти та голови постійно діючих комісій сільської ради, заступники голови сільської ради, депутати.

3.3 Кількісний та персональний склад конкурсної комісії, зміни до нього та положення про конкурсну комісію затверджуються сільською радою.

3.4 Очолює конкурсну комісію та є головою конкурсної комісії, перший заступник сільського голови, який організовує роботу комісії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсну комісію завдань і функцій.

3.5 Формою роботи конкурсної комісії с засідання, які проводяться за наявності вакантних посад в органах місцевого самоврядування та рішення голови сільської ради про проведення конкурсу.

3.6 Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

3.7  Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

3.8 Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу особисту думку.

 

4. Права та обов’язки конкурсної комісії

4.1 Конкурсна комісія має право:

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Волицької сільської ради та виконавчих органів інформацію, необхідну для виконання покладених на комісію завдань;

- запрошувати на засідання конкурсної комісії керівників сільської ради, керівників її виконавчих органів, державних службовців з інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері;

- надавати голові сільської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи конкурсної комісії.

 

4.2 Конкурсна комісія зобов’язана:

- організовувати проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України та цього положення;

- забезпечувати рівні умови для всіх кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування;

- зберігати конфіденційність інформації.

4.3 Голова конкурсної комісії:

- визначає дату та час проведення засідань конкурсної комісії;

- скликає засідання конкурсної комісії;

- головує на засіданнях;

- вирішує питання стосовно діяльності конкурсної комісії;

- надає доручення членам комісії.

- забезпечує скликання засідань конкурсної комісії;

- приймає документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад;

- за погодженням з головою конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту та засідання конкурсної комісії;

- оформляє протоколи засідань конкурсної комісії;

- веде документацію конкурсної комісії та забезпечує її зберігання.

4.6  У разі неможливості голови конкурсної комісії брати участь  та за його відсутності голова комісії на засіданні конкурсної комісії  призначає новий склад конкурсної комісії та  доручає тимчасово виконувати обов'язки голови конкурсної комісії іншому членові комісії.

4.7  Члени конкурсної комісії:

- беруть участь у засіданнях конкурсної комісії;

- беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень про допущення кандидатів до іспиту та конкурсного відбору, визначення переможців конкурсу або зарахування до кадрового резерву;

- мають право висловлювати особисту думку із занесенням до протоколів засідань конкурсної комісії.

 

 

 

5. Відповідальність

      Голова конкурсної комісії та члени конкурсної комісії несуть відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України щодо проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Волицької сільської ради, правильність та об’єктивність прийнятих рішень.

 

 

 

 

 

  Сільський голова                                                            Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток № 4

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування 

Волицької сільської  ради

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Волицької сільської  ради  розроблений у відповідності до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб»  від 25.12.2015 року №925-VIII,  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 із змінами та доповненнями та Роз’яснень щодо особливостей проведення конкурсу та порядку проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, наданих Головним управлінням державної служби України (додаток до листа Головдержслужби 04.06.2003 №42/3673).

1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Волицької сільської  ради в межах п’ятої-сьомої категорій посад, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад. 

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Волицькій сільській  ТГ утворюється конкурсна комісія у складі голови та членів комісії, яка затверджується відповідним розпорядженням сільського голови.

Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник сільського голови. До складу комісії можуть входити секретар сільської ради, інші спеціалісти та посадові особи. У органі  місцевого самоврядування  з  нечисленним  апаратом (до п'яти осіб) конкурсну комісію  може  очолювати  керівник  цього  органу,  а  до   складу конкурсної комісії можуть включатися депутати відповідної ради.

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апарату сільської  ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору. 

 

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу у виконавчому апарату сільської ради визначаються відповідно до чинного законодавства.

Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 

- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування; 

-  визнані в установленому порядку недієздатними; 

-  мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; 

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам; 

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін; 

-  в інших випадках, установлених законами. 

2.3. Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату сільської  ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі-кандидати). 

2.4. Конкурс проводиться поетапно: 

1) публікація оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування в пресі або поширення через інші офіційні засоби  масової інформації; 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів. 

 

3. Оголошення про конкурс

3.1. Голова конкурсної комісії  забезпечує опублікування оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення через інші офіційні засоби  масової інформації у незаборонений законом термін та доводить його до відома працівників виконавчого органу сільської  ради. 

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості: 

1) адреса сільської ради та номери телефонів для довідок; 

2) назва вакантної посади із зазначенням посадової особи, яка наддасть додаткову інформацію щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці; 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені у відповідності до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування. 

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4. цього Порядку, конкурс не оголошується. 

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та  проходження служби в органах місцевого самоврядування; 

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку; 

- декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік у формі, встановленій чинним законодавством України; 

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

- письмова згода на проведення спеціальної перевірки(за необхідності по посаді);

- медична довідка про стан здоров’я;

- копія військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

- копію трудової книжки.

Особи, які працюють у виконавчому апараті сільської ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають. 

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації. 

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством. 

4.4. Голова конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування. 

4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням. 

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. 

4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у посадової особи, яка відповідно до посадової інструкції здійснює кадрове діловодство у сільській раді.

 

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради. 

5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір особи для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування. 

5.4. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого комітету міської  ради і  прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. 

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву. 

5.6. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс. 

5.7. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу. 

5.8. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву. 

5.9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. 

5.10. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. 

5.11. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. 

5.12. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене  у встановленому законом порядку протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням. 

5.13. Рішення  сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

Сільський голова                                                                  Андрій ШАПОВАЛОВ

                                      Додаток № 5

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Волицької  сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Цей  Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Волицької сільської  ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Волицької сільської  ради (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2.Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Волицької сільської  ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Волицької сільської  ради  для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Волицької сільської  ради, склад якої затверджено розпорядженням сільського голови  від 04 січня 2022 року № 4 (далі – конкурсна комісія).

 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами(тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Волицької сільської  ради.

 1.7. Перелік в екзаменаційних білетах на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» наведені в додатку 1 до цього Порядку. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Волицької сільської  ради затверджується сільським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань оприлюднюється на офіційному  веб-сайті Волицької сільської  ради (за наявності), в пресі або поширюється через інші офіційні засоби  масової інформації та обов'язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні документів для участі в конкурсі.

 1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.  До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Волицької сільської  ради - всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Волицької сільської  ради  можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2. Голова конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 2.3. До початку іспиту голова конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Голова повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Іспит проводиться у приміщенні Волицької сільської  ради, яке відповідає умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Волицької сільської  ради. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин. 

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки  знань кандидатів  використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили  глибокі  знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та  успішно  справилися із запитаннями на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень відповідного виконавчого органу  міської ради.

Чотири  бали  виставляється  кандидатам, які  виявили  повні  знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і  достатньо володіють знаннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки  функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали  виставляється  кандидатам, які  розуміють основні  поняття  нормативно-правових актів, але в  процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал  виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на  складання іспиту, на засіданні конкурсної комісії проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білета. Такі  оцінки виставляються на аркуші  з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється  шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну  відомість, форма якої наведена у додатку 2 до цього Порядку. З  результатами  іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами  конкурсної комісії у кадровій  службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали  загальну  суму балів, що не  є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при  наданні відповідей, вважаються такими, які  успішно  склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від  максимальної суми балів, вважаються такими, які не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку,  передбаченому  для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток № 6

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України

1.  Основні розділи Конституції України.

2.  Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.  Форми правління в Україні (стаття 5).

4.  Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5.  Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.  Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7.  Найважливіші функції держави (стаття 17).

8.  Державні символи України (стаття 20).

9.  Конституційне право на працю (стаття 43).

10.  Конституційне право на освіту (стаття 53).

11.  Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12.  Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13.  Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14.  Право громадянина на вибори (стаття 70).

15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16.  Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).               

17.  Державний бюджет України (стаття 96).

18.  Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19.  Повноваження Президента України (стаття 106).

20.  Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21.  Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22.  Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23.  Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24.  Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25.  Система судів в Україні (стаття 125).

26.  Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27.  Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137). 

29.  Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32.  Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150). 33.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

2. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.  Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).      

2.  Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3.  Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.  Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5.  Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 

6.  Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7.  Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8.  Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

9.  Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

10.  Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

11.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

12.  Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

13.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння

 (стаття 15).

 14.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

 15.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

 16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

 17. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

 18. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

 19. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах  місцевого самоврядування (стаття 23).

 

3. Питання на перевірку знання  

Закону України «Про запобігання корупції» 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

4. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій (стаття 5-6)

10. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій (стаття 15).

12. Повноваження селищного голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Постійні комісії сільської ради (стаття 47).

15. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

19. Право комунальної власності (стаття 60).

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74)

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                       Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток № 7

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                             від 04.01.2022 року № 4

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних   повноважень

 

1.  Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (директора КНП «АЗПСМ»).

 

Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Об’єкти спрямування субвенції для формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, що належить до комунальної власності.

Порядок внесення змін до бюджету, висновку про переконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.

4. Формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенцій.(Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. №200).

5. Особливості формування бюджету об’єднаної територіальної громади.

6. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально економічного розвитку громади.

7. Складання і розгляд проекту місцевого бюджету.

8. Складання розпису доходів і видатків міського бюджету.

9. Складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установи і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету.

10. Забезпечення виконання місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

11. Здійснення контролю, за дотримання бюджетних установам громади законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених місцевою радою.

12. Прогнозування та аналіз доходів місцевого бюджету.

13. Аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг.

14. Підготовка пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг, визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

15. Підготовка та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за звітний період (квартал).

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Андрій ШАПОВАЛОВ

 

 

 

                                                                                        Волицька сільська рада

                                                                                        Затверджує:

Голова конкурсної комісії

                                                                                           _______ А.В. Шаповалов

«___» _________         2022 р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 

Для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування директора «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини» Волицької сільської ради

 

1. Органи місцевого самоврядування в Україні.

2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.

5. Складання розпису доходів і видатків міського бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора